Nabídka firmy Swiss Trade pro studenty

7. 4. 2016
Společnost Swiss Trade s.r.o. je poskytovatelem komplexních služeb při realizaci dotačních projektů EU a systémů řízení kvality. Může se chlubit 96% úspěšností při žádostech o dotaci. Studentům magisterského studia nabízí možnost absolvování praktické stáže v oblasti zpracování žádostí o dotace a příslušné dokumentace včetně managementu projektu.

Text zprávy:

Společnost Swiss Trade s.r.o. je poskytovatelem komplexních služeb při realizaci dotačních projektů EU a systémů řízení kvality.  Zabývá se poradenskou činností od roku 2000. Nejprve to byla oblast ISO norem, od konce roku 2006 byla tato činnost rozšířena o dotační programy EU a od roku 2010 je to také oblast bezpečnosti práce. Odběrateli jsou především živnostníci a podniky zpracovatelského průmyslu, v menší míře také podniky služeb či subjekty státní správy.

Společnost nabízí možnost absolvování neplacené praktické stáže studentům v oblasti zpracování žádostí o dotace a příslušné dokumentace včetně managementu projektu.

Nabízíme:

Odborné vedení a získání zkušeností s dotacemi z evropských i národních dotačních titulů

Zkušenost ve společnosti s 96% úspěšností získávání dotací

Možnost práce z domova

 

Požadujeme:

Studenta 1. či 2. ročníku navazujícího magisterského studia

Zájem o dotace a management projektů

Spolehlivost a zodpovědnost

 

V případě zájmu kontaktujte Ing. Lucii Dolinovou, Ústav projektového řízení, FRRMS, email: lucie.dolinova@mendelu.cz

Více aktualit

Všechny aktuality