Možnosti a omezení využití alternativních potravinových sítí v regionálním rozvoji

25. 3. 2015
Cílem navrhovaného projektu je prohloubit poznání podstatných socioekonomických a politických souvislostí, předpokladů a důsledků formování současného systému výroby potravin jako objektivního projevu globalizačních procesů v rozvoji agrobyznysu.

Hlavní řešitel projektu: Ing. Ivo Zdráhal, Ph.D.

Financování: IGA FRRMS MENDELU

Trvání projektu: 01. 01. 2015 – 31. 12. 2015


V tomto kontextu se navrhovaný projekt zaměřuje možnosti a omezení využití alternativních potravinových sítí v regionálním rozvoji. Ve smyslu uvedeného záměru se bude výzkum metodicky opírat o řadu případových studií zvolených tak, aby zachycovaly komoditní specifika a rozdílné formy sítí, což by mělo přispět nejen k dalšímu porozumění, jak tyto formy, které lze stále častěji pozorovat v prostředí českého agrobyznysu, vznikají, rozvíjí se a jaké jsou jejich podstatné charakteristiky a výkonnost ve vztahu k ideálním „teoretickým“ formám, ale právě i poukázat na to, jak vznikají a rozvíjí se v tomto konkrétním prostředí.

Předmětem poznání budou zejména podstatné souvislosti vzniku a vývoje alternativních potravinových sítí v prostředí českého agrobyznysu, analýza rozměru, struktury a procesů těchto sítí a jejich výkonu v ekonomických, sociálních a environmentálních souvislostech, včetně otázek přístupu a volby regulačních a ekonomických nástrojů státní ingerence ve vztahu k těmto sítím.

Více aktualit

Všechny aktuality