Místní akční skupiny jako významný aktér rozvoje venkova České republiky v období 2014-2020

28. 4. 2016
Místní akční skupiny jsou významný aktér rozvoje venkova v České republice.

Hlavní řešitel projektu: Mgr. Ondřej Konečný, Ph.D.

Financování: IGA FRRMS MENDELU 2016

Trvání projektu: 01. 01. 2016 – 31. 12. 2016


Cílem výzkumu je identifikace stěžejních změn, k nímž v rámci aplikace metody LEADER došlo na území Česka a naopak nalézt významné prvky, které zůstaly zachovány.

Více aktualit

Všechny aktuality