Mezinárodní výzkum na téma lásky a přitažlivosti

3. 5. 2021
Zapojte se do mezinárodního výzkumu, na kterém se podílí dr. Jiří Čeněk. 

Naše fakulta se zapojuje do rozsáhlého mezinárodního výzkumu, do kterého jsou zapojeni výzkumníci ze 70 zemí

Jeho cílem je zmapování a popsaní prediktorů lásky, partnerské a fyzické přitažlivosti přitažlivosti na úrovni jednotlivců a konkrétních zemí. Výsledky budou porovnávány i napříč jednotlivými kulturami, zeměmi a regiony.

Do výzkumu se můžete zapojit vyplněním dotazníku a také jeho šířením mezi své známe a širokou veřejnost. 

Pro české respondenty slouží tento dotazník: https://cutt.ly/0bxCDEP

Pro slovenské respondenty prosím použijte tento: https://cutt.ly/9bx4C6r

Děkujeme za spolupráci!

Výsledky průzkumu budou zveřejněny v odborných periodicích.

Více aktualit

Všechny aktuality