Maturanti se zajímali o studium u nás

26. 3. 2015
„Pro letošní maturanty  jsme atraktivní především mezinárodním charakterem naší fakulty. Tito mladí lidé oceňují fakt, že už v průběhu studia je možné získávat praktické zkušenosti, důležité pro jejich budoucí uplatnění. Studium u nás je ideální i pro ty, kteří se zajímají o sociální a environmentální otázky spojené s regionálním rozvojem,“ vysvětluje děkan Fakulty regionálního rozvoje a mezinárodních studií  prof. Dr. Ing. Libor Grega. 

Naše fakulta organizovala i tento rok Dny otevřených dveří pro zájemce o studium u nás. Více než stovka uchazečů se v průběhu tří dnů otevřených dveří v lednu a únoru dozvěděla ty nejpodstatnější informace o fakultě, studiu, výuce v angličtině, studijních programech, stážích v zahraničí i přijímacích zkouškách.

Studenti se v průběhu návštěvy u nás zajímali i o mimoškolní aktivity. Především o Rookies, každoroční ples fakulty, ale i buddy program, který pomáhá zahraničním studentům se rychleji adaptovat na pro ně cizí prostředí. V programu dnů otevřených dveří také pohovořili naši čerství absolventi, ať už bakalářského nebo magisterského studia o svých prvních pracovních zkušenostech a zhodnotili přínos studia na naší fakultě. Po závěrečné diskuzi jsme zájemcům také ukázali naši budovu, posluchárny, knihovnu, menzu, kolejní pokoj  a neformálně zodpověděli celou řadu jejich otázek. Studenti jsou rok od roku otevřenější, ale i náročnější,  a to je v pořádku, protože každý student by si měl vybrat školu, která mu přinese nové zkušenosti, zážitky a uspokojí jeho potřebu seberealizace a dalšího vzdělání.

 

Více aktualit

Všechny aktuality