Limity pro investice v České republice

12. 5. 2016
Zlepšení investičního prostředí v České republice.

Hlavní řešitel projektu: Ing. Milan Damborský, Ph.D.

Financování: TA CŘ

Trvání projektu: 1. 1. 2016 – 30. 11. 2016


Cílem výzkumu v rámci projektu je připravit systematicky zpracovaný návrh vedoucí ke zlepšení investičního prostředí v České republice formou hledání limitů, které mají vliv na investiční pobídky, respektive umístění investice v území.

Více aktualit

Všechny aktuality