K úspěšnému ukončení studia potřebuješ (mimo jiné) nasbírat daný počet kreditů. Každý předmět je oceněný určitým počtem kreditů, který vychází z časové náročnosti a studijní zátěže předmětu.
Např. Mikroekonomie je časově náročnější než třeba Bakalářský seminář, takže za úspěšně absolvovanou Mikroekonomii dostaneš kreditů 6 a za Bakalářský seminář 1.

Co musíš splnit, aby byl předmět úspěšně absolvovaný?
Požadavky na ukončení předmětu určuje jeho garant. U každého předmětu mohou být tedy podmínky odlišné. U některého předmětu je důležitá aktivita ve cvičeních, jinde je potřeba zpracovat a obhájit seminární práci nebo prezentaci, v jiném je pak povinná zkouška.
Podmínky pro splnění předmětů ti sdělí vyučující na první hodině a také je kdykoli najdeš v sylabu předmětu v Univerzitním informačním systému.

Kolik máš pokusů ke zdolání zkoušky?
Na zkoušku se přihlašuješ v portálu studenta přes funkci „Přihlašování na zkoušky“. Můžeš si vybrat datum, které je volné a hodí se ti. Na každou zkoušku máš tři pokusy.
Pokud se stane, že ani jeden z pokusů není úspěšný, tak si předmět v dalším semestru nebo po roce prostě zopakuješ.
❗ Ale pozor! Jeden předmět můžeš opakovat maximálně 2x ❗