Konference "Region v rozvoji společnosti"

14. 10. 2016
20. října 2016 se na FRRMS MENDELU konal 7. ročník vědecké konference Region v rozvoji společnosti. Konference byla zaměřena na předávání poznatků z ekonomické, sociální, demografické, geografické a environmentální dimenze regionálního rozvoje a mezinárodních studií. Záštitu nad konferencí převzal primátor statutárního města Brna Petr Vokřál. Konference se konala za podpory statutárního města Brna.

Hlavními tématy konference byly:

  • rozdílné vývojové tendence venkova

  • rovnováha mezi ekonomickým, environmentálním a sociálním pilířem rozvoje regionů

  • vnitřní a mezinárodní migrace a její regionální dopady

  • regionální politika v praxi a budoucnosti obcí, regionů a států

  • rozvoj území a projektový management

 

Akceptované příspěvky budou navrženy k uveřejnění v Conference Proceedings Citation Index přístupném na Web of Knowledge, kde jsou již zařazeny sborníky z předešlých ročníků 2013 a 2014.

Zaslané příspěvky budou prezentovány v jednotlivých sekcích formou přednášky. Postery budou vystaveny v průběhu celé konference.

 

Jako hlavní přednášející přijali pozvání:

1. Ing. Petr Vokřál, Primátor statutárního města Brna: Úvodní přednáška 

2. Ing. Marek Jetmar, Ph.D., Poradce místopředsedy vlády pro vědu, výzkum a inovace, Úřad vlády ČR, Praha: „Sociální služby jako téma meziobecní spolupráce“

3. Mgr. František Kubeš, vedoucí oddělení urbánní politiky odboru regionální politiky, Ministerstvo pro místní rozvoj, Praha: „Integrované nástroje a územní dimenze jako nové přístupy k rozvoji regionů“

4. Ing. Petr Mazouch, PhD. Proděkan pro zahraniční styky a rozvoj, Fakulta informatiky a statistiky, VŠE v Praze: „Přesnost a spolehlivost statistických ukazatelů na úrovni krajů: příklad ekonomické aktivity

5. Mgr. et Mgr. Martin Hrabálek, PhD., Ústav teritoriálních studií, Fakulta regionálního rozvoje a mezinárodních studií, MENDELU: „Visegrádský region a migrační krize“

6. Mgr. Jana Ryšavá, Odbor bezpečnostní politiky, Ministerstvo vnitra ČR: „Bezpečností aspekty migrace v ČR a na jižní Moravě“

7. Dr. Ing. Marie Zezůlková, vedoucí Kanceláře strategie města Brna: „Nové výzvy pro Brno v metropolitním plánování v kontextu EU 2020“

 

Celý program konference najdete zde.

 

Více aktualit

Všechny aktuality