Koheze politických skupin v Evropském parlamentu v otázkách regionálního rozvoje

12. 5. 2016
EU je jedním z největších donorů rozvojové pomoci zaostalým regionům  ve světě.

Hlavní řešitel projektu: Mgr. Ondřej Mocek

Financování: IGA FRRMS MENDELU 2016

Trvání projektu: 01. 01. 2016 – 31. 12. 2016


Cílem projektu je rozšířit poznání v oblasti politických procesů na úrovni Evropské unie.

Více aktualit

Všechny aktuality