Kandidáti do okrsku studentů AS

13. 11. 2020
Podívejte se, s jakou vizí přichází jednotliví kandidáti do Akademického senátu!

 

Kandidáti do Studentského okrsku do Akademického senátu se představují

Prezentace kandidátů v abecedním pořadí. Kandidáti, kteří zde prezentaci nemají, nedodali podklady. 

 

Jan Foltýn
 

Jan FoltýnDobrý den, jmenuji se Jan Foltýn. Pocházím a současně žiji v Opavě.

Na FRRMS Mendelovy univerzity se pohybuju velmi krátce, konkrétně pouze dva  zářijové dny, než začala online výuka. Důvodem je, že jsem předcházející bakalářské  studium studoval na jiné univerzitě. V současné době studuji 1. ročník navazujícího  studijního oboru Regionální rozvoj.

Na přecházející univerzitě jsem se o působení v senátu neucházel a to z důvodu, že  jsem byl před třemi lety v prvním ročníku a teprve jsem se „rozkoukával“. Nyní se však považuji za ostříleného studenta se zkušenostmi třeba ze zahraniční pracovní stáže v Chorvatsku, kterou jsem absolvoval v listopadu 2019.

Mým hlavním tématem, o kterém bych chtěl v senátu diskutovat, je komunikace mezi vyučujícími. Už po dvou měsících na univerzitě jsem zjistil, že když jsou na přednášku a cvičení dva různí vyučující, vůbec mezi sebou nekomunikují. Lidově řečeno „levá ruka neví, co dělá pravá“. Což vnímám jako velké mínus.
Dále mi připadá, že Mendelova univerzita má tristní eshop se svými propagačními materiály. Otázka na zamyšlení. Když jdu po Brně, vídám studenty s mikinami Masarykovy univerzity, s mikinou Mendelu jsem nikoho neviděl. Proč……? Celkově by to chtělo merchandising oživit.

   
 

 Štěpán Juránek

 

Štěpán JuránekJsem student RR, trenér atletiky a nadšený sportovec.

Rád bych zvedl prestiž senátu mezi studenty. Volební účast kolem 3% znamená, že studenti nevidí důvod volit.

Slíbit mohu otevřenost i Vašim podnětům, aby hlasy nás studentů byly slyšet.

První o co se budu zajímat, budou možnosti S-klubu, který přechází pod fakultu a budu rád, za všechny Vaše názory na jeho další využití. Kdykoliv se na mě obraťte na mailu mujzastupitel@centrum.cz a hlavně dondite volit, ať už kohokoliv. 🙂

   
 

Viktor Kotrle

 

Viktor KotrleJsem narozen ve znamení berana roku 1998 na Moravě v rodném Bouzově. Jsem příznivec psů, kávy, Katy Perry, pečení a spontánních rozhodnutí. Naopak nesnáším neférové jednání, karanténu, maso a Kolotoč Pavla Poulíčka. Jsem absolvent geografie a geoinformatiky na MUNI, nyní student Regionálního rozvoje zde na FRRMS a analytik v IT firmě.

Díky zkušenostem z jiného prostředí bych chtěl prosazovat rozšíření volitelných předmětů, studentských benefitů ve formě předplacených služeb a zlepšení komunikace student-vyučující. Problémy bych chtěl řešit hned a přímo, pro Vaše dotazy jsem a budu 24/7 na MS Teams, Instagramu, Facebooku nebo kdekoliv to bude potřeba.

   
 

Vojtěch Pavelec

 

Vojtěch PavelecAhoj, jmenuji se Vojtěch Pavelec a jsem studentem 3. ročníku v programu Mezinárodní teritoriální studia. Doufám, že Vás přesvědčí moje krátké představení a ve volbách do Akademického senátu FRRMS dostanu Váš hlas. A proč byste mě měli volit? Jsem student, kterému není jedno, co se na fakultě děje, rád se zapojuji do různých aktivit a podporuji akce na celé univerzitě.

Jsem členem Spolku Akademická unie, tento semestr jsem byl navíc zvolen předsedou, což byl také hlavní podnět pro to stát se aktivním studentem, který se chce a bude podílet na chodu fakulty. Jako předseda mám možnost nahlížet na problémy spojené s děním na fakultě z jiného úhlu pohledu a řešit je komplexněji.

Většina studentů, ani neví, jaké kompetence Akademický senát má, proto bych chtěl být prostředním článkem mezi Akademickou obcí a vedením, pracoval na informovanosti. Zároveň zlepšil reprezentaci, rád bych, aby se naše fakulta stala prestižnější a využila svůj potenciál naplno. S tím souvisí i využívání a nabídka různých příležitostí pro studenty, kde budou mít možnost seberealizace.

Vždy budu ochotný vyslechnout Váš návrh a budu hájit zájmy studentů, proto si myslím, že jsem vhodným kandidátem na pozici senátora.

   
 

 Eliška Pechancová

 

Eliška PechancováVážení a milí,

jmenuji se Eliška Pechancová a studuji již třetím rokem obor regionální rozvoj. Je mi 21 let a pocházím z Hradce Králové. Když jsem si ještě na střední škole vybírala, kam půjdu v životě dál, “náhodou” jsem narazila na naši fakultu. Zaujala mě její originalita, možnosti, které nabízí, a vřelé prostředí. Pokud bych byla zvolena, chtěla bych vyvrátit předsudky o FRRMS, které někteří Brňáci o naší fakultě mají. Je zde mnoho skvělých pedagogů a studentů, pro které bych se chtěla stát hlasem.

Myslím si, že jsem člověk, který lidem dokáže dobře naslouchat a pomoci. Moje dosavadní zkušenosti jsou ve Spolku Akademické unie FRRMS, kde jsem se minulý rok stala členkou.

Témata k řešení, na které bych se chtěla zaměřit jsou následující: kreativní prezentace školy v rámci regionu i celorepublikově, aktivizace studentů v projektech s ekologickým a globálním zaměřením, zapojení studentů do podpory sociálně slabších v rámci regionu.

Budu moc ráda, když mě podpoříte a dáte mi Váš hlas.

   
 

Kristýna Samková

 

Krystýna SamkováAhoj! Jmenuji se Kristýna Samková a jsem studentkou 3. ročníku v programu Mezinárodní teritoriální studia na FRRMS a ráda bych se ucházela o Vaši podporu ve volbách do Akademického senátu FRRMS. Již druhým rokem jsem aktivní členkou spolku Akademická unie a podílím se na organizaci různých akcí pro studenty, pro fakultu i univerzitu. Dostalo se mi té cti kandidovat na pozici senátorky Akademického senátu FRRMS a chtěla bych tento post v budoucnu zastupovat. 

Mezi mé hlavní priority patří být tu pro studenty a zastupovat jejich zájmy. Považuji za důležité, aby byli studenti o všem dění na fakultě řádně a včas informováni, aby pro ně v budoucích letech při studiu (ať už kontaktní nebo online formou výuky) nebylo nic překážkou. V krizové době, jako je nyní se láme chleba, ale také přichází určitý druh rozvoje a mým cílem je podpořit nás, studenty FRRMS, a předávat Vámi podané podněty k diskuzi akademikům senátu, abychom našli řešení a společnými silami zvládli toto těžké období s co nejlepšími výsledky. Tato nepříjemná pandemie nás v určité části omezila, a proto bychom se měli co nejlépe vypořádat s možnostmi, které jsou nám nyní nabízeny.   

Aktuálně se snažím prostřednictvím skupiny Studenti studentům FRRMS informovat studenty o veškerých situacích ohledně studia na fakultě. V rámci našeho spolku Akademické unie chci vytvářet pro studenty alespoň on-line formou různé aktivity v podobě World Talks Show, přednášky o zahraničních mobilitách, či on-line kvízy, aby studenti nepřicházeli o možnost dozvědět se něco nového nebo se trošku odreagovat od online výuky.

 Jsem velmi aktivní člověk a ráda se zapojuji do dění naší fakulty, a proto pozice v Akademickém senátu by mi pomohla o to více hájit Vaše zájmy, pro které se budu vždy snažit najít co nejlepší řešení.

Více aktualit

Všechny aktuality