K ruské invazi na Ukrajinu

25. 2. 2022
Oficiální stanovisko vedení Mendelovy univerzity, vedení fakulty, Akademického senátu a podpůrné aktivity lidem zasaženým situací na Ukrajině . 

Prohlášení k ruské invazi na Ukrajinu MENDELU

Vedení Mendelovy univerzity v Brně ostře odsuzuje bezprecedentní vojenskou agresi Ruska vůči suverénnímu státu, jakým je Ukrajina. Jde o vážné porušení mezinárodního práva, které je zcela účelovým a promyšleným aktem války.

To, čemu dnes Ukrajina čelí, velmi připomíná historickou zkušenost, kterou zažilo předválečné Československo ze strany hitlerovského Německa v roce 1938 a připomíná i agresi v roce 1968. Právě proto je naší povinností dnes plně stát za Ukrajinou, zvláště když řada Ukrajinců jsou naši sousedé a spoluobčané. Každý nezávislý stát má právo demokraticky rozhodovat o své budoucnosti a svém směřování.

Vedení Mendelovy univerzity v Brně podporuje českou politickou reprezentaci v tom, aby se aktivně podílela na rychlé a rozhodné celoevropské reakci vůči agresivním krokům Ruska. Evropa musí být ve svém postupu jednotná.

MENDELU je v rámci svých možností připravena přijmout ukrajinské studenty i akademiky. O případné další pomoci bude vedení univerzity ještě jednat.

Robert Plaga
zastupující rektor MENDELU

 

Prohlášení vedení fakulty k ruské invazi na Ukrajinu MENDELU

Vedení Fakulty regionálního rozvoje a mezinárodních studií Mendelovy univerzity v souladu s usnesením vedení Mendelovy univerzity  odsuzuje vstup ruské armády na území suverénního státu Ukrajiny. Současně vyjadřujeme pochopení a podporu našim ukrajinským studentům. Jsme připraveni jim maximálně pomoci v této těžké době.

Zároveň však vnímáme i nelehkou situaci ruských studentů. Proto chceme i jim vyjádřit naše pochopení a podporu.

Prostředí na Fakultě regionálního rozvoje a mezinárodních studií zůstává dále interkulturní a vstřícné vůči všem svým zaměstnancům a studentům. Věříme, že se nám jej podaří zachovat bez jakýchkoliv projevů nesnášenlivosti vůči jakékoliv skupině studentů, zaměstnanců či jednotlivců.

Děkujeme za pochopení i sounáležitost!

Za vedení FRRMS MENDELU,

Ing. Jiří Schneider, Ph.D.
děkan FRRMS MENDELU

 

Usnesení Akademického senátu MENDELU 

Akademický senát Mendelovy univerzity v Brně jménem celé akademické obce odsuzuje rozpoutání války na Ukrajině a nabízí prostřednictvím svých členů pomoc v otázkách týkajících se studia, případně zajištění kontaktů studentům, kteří se v důsledku války ocitnou v tíživé situaci.

 

Poradenské centrum MENDELU nabízí podporu všem lidem zasaženým situací na Ukrajině

Nabídku naleznete zde 

Více aktualit

Všechny aktuality