Jak proběhl první den otevřených dveří FRRMS MENDELU?

2. 1. 2017
Fakulta regionálního rozvoje a mezinárodních studií poprvé v tomto akademickém roce otevřela své brány zájemcům o studium i široké veřejnosti.

Program Dne otevřených dveří na FRRMS byl opravdu nabitý. V úvodu všechny návštěvníky uvítal nově nastupující děkan fakulty Ing. Jiří Schneider, Ph.D. Poté převzaly slovo studentky a členky PR oddělení, které přiblížily studium a chod fakulty a podmínky příjímacího řízení. Poté se účastníci rozděleni do menších skupin vydali na komentovanou prohlídku fakulty, která byla doplněna několika stanovišti připravenými samotnými studenty. Jedním z prvních stanovišť bylo „Tržiště studentských aktivit“. Spolky jako Akademická unie FRRMS (vč. sekce YPMA – Young Project Managers Association), ISC MENDELU či Brno for you zde měly možnost představit svou činnost a zároveň nalákat budoucí studenty ať už ke členství či účasti na jejich aktivitách. Kdo měl žízeň či chuť, mohl se u stánku Akademické unie FRRMS zastavit a ochutnat limonádu v barvě fakulty Koli Malina, kterou pro zpestření dne věnovala společnost Maneo. Zástupce absolventů pohovořil o svých zkušenostech ze studia na fakultě a také, jak mu studium dopomohlo k získání zaměstnání. Na dalším stanovišti si návštěvníci zahráli hru „Riskuj“ a dozvěděli se tak více o otázkách obsažených v přijímacích zkouškách, či si vypočítali svoji ekologickou stopu. Zahanbit se nenechali ani zahraniční studenti fakulty, kteří si přichystali krátkou informativní přednášku o možnostech výjezdů do zahraničí či povídání o tom, ze kterých koutů světa k nám na fakultu přijíždí studenti či lektoři (a že jich není málo…). Odvážnější si mohli vyzkoušet hru na africké bubny, kterou si přichystali naši studenti z Afriky. 

V rámci prohlídky nechyběla ani návštěva menzy, knihovny, ukázka kolejních pokojů či možnost prohlédnout si unikátní výstavu „Fakulta bez hranic“. Celý program byl zakončen ve fakultním baru, kde byli vylosováni výherci poukazů na přípravné kurzy na přijímací zkoušky z angličtiny. Všichni účastníci, kteří správně odpověděli na otázky týkající se studia na FRRMS a vhodili formulář do naší soutěžní urny, byli zařazeni do závěrečného slosování o tablet FreeMe X4 7HD Lark, který do naší soutěže věnovala slečna Rania Younisova. 

Děkujeme všem partnerům, sponzorům, studentům i samotným návštěvníkům za příjemně strávené páteční odpoledne. Věříme, že informace přestavené v rámci programu i „ochutnávka“ toho, jak to u nás chodí, pomůžou zájemcům o studiu se správně rozhodnout, kam budou směřovat jejich kroky po maturitní zkoušce. Těšíme
se na shledání na dalším dnu otevřených dveří či už přímo v září, kdy se se zájemci o studium potkáme již jako s čerstvými studenty FRRMS. 

Pro ty, kteří se chystají na lednové a únorové Dny otevřených dveří na FRRMS, doporučujeme potvrdit svoji účast na facebookové události a sledovat její obsah.
►13. ledna 2017 – www.facebook.com/events/340609946294821

►10. února 2017 – https://facebook.com/events/1819766521577838/


Začátek je vždy v 15:00. 

Připojte se k nám a zažijte FRRMS – fakultu bez hranic!

Těšíme se! 

 

{FUNCTION[„po-modules-photogallery“](id=777)}

Více aktualit

Všechny aktuality