Inovace výuky předmětů Zemědělská politika a obchod a Integrační procesy agrárního sektoru ve spolupráci se zahraničním expertem

28. 4. 2016
Cílem je zkvalitnění výuky v předmětech Zemědělská politika a obchod a Integrační procesy agrárního sektoru díky zapojení zahraničního lektora do výuky předmětů a jejich rozšíření o aktuální témata.

Hlavní řešitel projektu: Ing. Ivo Zdráhal, Ph.D.

Financování: IP MENDELU 2016

Trvání projektu: 01. 01. 2016 – 31. 12. 2016


Cílem projektu je posílit přípravu vysoce kvalifikovaných absolventů s předpokladem úspěšného vědeckého a odborného působení v rámci vědecké a akademické sféry, institucích, projektech a dalších činnostech i praxe generovaných dynamikou vývoje v rozvinutých a rozvojových zemích.

Více aktualit

Všechny aktuality