Inovace výuky odborných jazyků na Ústavu jazykových a kulturních studií FRRMS MENDELU

25. 3. 2015
Zajištění reprezentativních učebních pomůcek.

Hlavní řešitel projektu: Mgr. et Mgr. Miroslav Horák, Ph.D.

Financování: IRP 2014

Trvání projektu: 01. 01. 2014 – 31. 12. 2014


Výuka odborných jazyků představuje stěžejní součást přípravy absolventa MENDELU v bakalářském studijním programu. Učební pomůcky pro tyto předměty jsou dlouhodobě nedostupné, resp. nedostačující kvality. Tým zaměstnanců Ústavu jazykových a kulturních studií FRRMS MENDELU proto v průběhu roku 2014 zpracuje učební pomůcky (prezentace a monografie) do 5 odborných jazyků a zajistí jejich zpřístupnění studentům prostřednictvím UIS a Ústřední knihovny. Každé monografii bude po zpracování jazykové korektury a oponentského posudku přiděleno individuální číslo ISBN, čímž dojde ke zlepšení dlouhodobě nízké publikační činnosti zaměstnanců ústavu. Na úrovni FRRMS a MENDELU dojde tímto způsobem k zajištění reprezentativních učebních pomůcek, které se stanou kvalitním zdrojem informací pro studenty a z dlouhodobého hlediska také podkladem pro vypracování dalších studijních materiálů.

Více aktualit

Všechny aktuality