Inovace předmětů Rozvojové problémy JV Asie a v AJ a Marketingový výzkum v AJ

28. 4. 2016
Cílem je zkvalitnění výuky v předmětech Rozvojové problémy JV Asie a Marketingový výzkum díky zapojení zahraničního lektora do výuky předmětů a jejich rozšíření o aktuální témata.

Hlavní řešitel projektu: Mgr. Martin Hrabálek, Ph.D.

Financování: IP MENDELU 2016

Trvání projektu: 01. 01. 2016 – 31. 12. 2016


Cílem projekt je rozšíření nabídky předmětů v anglickém jazyce zajišťovaných zahraničním lektorem a také zkvalitnění výuky předmětů díky impulzům ze zahraniční. Fakulta se angažováním zahraničních lektorů dlouhodobě snaží zlepšovat výuku a posilovat tak postavení svých studentů.

Více aktualit

Všechny aktuality