Inovace počítačové učebny FRRMS

25. 3. 2015
Pro zajištění výuky studentů Fakulty regionálního rozvoje a mezinárodních studií je jedním ze základních předpokladů i možnost využívat ve výuce moderní informační a komunikační technologie.

Hlavní řešitel projektu: prof. Ing. Iva Živělová, CSc.

Financování: IRP 2014

Trvání projektu: 01. 01. 2014 – 31. 12. 2014


Vzhledem k rychlému vývoji v oblasti těchto technologií i vzhledem k opotřebení vznikajícímu intenzívním využíváním počítačové techniky vzniká potřeba její obnovy po uplynutí doby její životnosti. Vyhovující počítačové zázemí je nezbytným předpokladem nejen pro efektivní realizaci účinné interaktivní výuky v rámci cvičení a seminářů, ale i pro samostatnou práci studentů při zpracovávání seminárních i závěrečných prací a v neposlední řadě i pro elektronické zkoušení jak v rámci semestrálních zkoušek, tak při přijímacích zkouškách.

Cílem projektu je inovace a rozšíření stávající počítačové učebny FRRMS. Pro získání moderní počítačové učebny je zapotřebí připravit odpovídajícím způsobem prostory učebny, v nichž je zapotřebí umístit do podlahy novou kabeláž a rozšířit počet míst v učebně ze stávajících 25 na 31. Výstupem projektu bude počítačová učebna pro 30 posluchačů a učitele vybavená moderními počítači s výkonným softwarem, která bude mimo období výuky využívána k elektronickým zkouškám semestrálním i přijímacím. V neposlední řadě bude sloužit i jako studovna pro studenty fakulty.

Součástí projektu bude i dlouhodobý pronájem licence od firmy Microsoft v programu Open Value Subscription (obsahujících rodinu MS Office a MS Windows) na všechny počítače využívané jak studenty, tak zaměstnanci FRRMS.

Více aktualit

Všechny aktuality