Inovace otázek pro test studijních předpokladů

25. 3. 2015
Cílem projektu je vytvoření vlastní databáze otázek potřebných pro tvorbu Testů studijních předpokladů pro studium oborů FRRMS MENDELU v Brně. 

Hlavní řešitel projektu: Ing. Kristina Somerlíková, Ph. D.

Financování: IRP 2014

Trvání projektu: 01. 01. 2014 – 31. 12. 2014


Databáze bude zahrnovat okruhy otázek odpovídající požadavkům na znalosti budoucích studentů fakulty regionálního rozvoje a mezinárodních studií a budou vycházet z učiva především střední školy (verbální, kvantitativní či numerické myšlení, všeobecný přehled – podle nově zvolených okruhů, základy logiky). Vytvořené otázky budou zapracovány přímo do informačního systému fakulty a budou umožňovat generování testů pro přijímací zkoušky.

Řešený projekt má vysoký význam pro fakultu, umožní aktualizovat a rozšířit okruhy a především jednotlivé otázky v Testu obecných studijních předpokladů a podílet se tak na výběru vhodných adeptů pro studium na Fakultě regionálního rozvoje a mezinárodních studií. Řešitelé se seznámí s aktuální vyučovanou problematikou na středních případně i základních školách, což by mohlo následně ovlivnit i úpravy sylabů jednotlivých vyučovaných předmětů na fakultě, případně navržení dalších předmětů navazujících na předměty střední školy či ve vyučovacím systému.

Více aktualit

Všechny aktuality