Inovace obsahové náplně předmětů Management lidských zdrojů a Management v regionálním rozvoji

28. 4. 2016
Cílem je zkvalitnění výuky v předmětech Management lidských zdrojů a Management v regionálním rozvoji díky zapojení zahraničního lektora do výuky předmětů a jejich rozšíření o aktuální témata.

Hlavní řešitel projektu: Mgr. Ondřej Konečný, Ph.D.

Financování: IP MENDELU 2016

Trvání projektu: 01. 01. 2016 – 31. 12. 2016


Cílem projektu je zkvalitnění výuky předmětů prostřednictvím jejich inovace, která bude zaměřena na doplnění aktuálních témat a zprostředkování expertního pohledu na problematiku vně České republiky. Tento cíl se odvíjí od klíčového cíle fakulty zvyšovat předpoklady konkurenceschopnosti, flexibility a adaptability svých absolventů prostřednictvím  zapojení zahraničních lektorů do výuky, kteří mohou studentům umožnit pohled na vyučované předměty z globálního nadhledu a současně jim mohou zprostředkovat vlastní autentickou zkušenost pramenící z vědomostního základu jiné kultury. 

Více aktualit

Všechny aktuality