Human Right to Food – Nairobi, Keňa, 3. - 4. 3.

26. 3. 2015
Za účasti řady odborníků různých profesí se konal ve dnech 3. - 4. března  workshop k projektu s názvem Human Right to Food v Nairobi v Keni. Za naši fakultu se workshopu zúčastnil i náš zástupce Ing. Samuel Darkwah, Ph.D, který je jedním z hlavních řešitelů tohoto projektu v České republice a na naší fakultě.

Projekt si klade za cíl vyvinout vzdělávací moduly zahrnující lidská práva na potravu do univerzitních vzdělávacích osnov vysokých škol, přičemž budou vyzkoušeny v Německu, České republice, Chorvatsku, Belgii a Holandsku a šířeny dále do zemí EU.

Projekt Eco Fair Trade svým zaměřením míří k naplňování prvního rozvojového cíle tisíciletí a to snížení počtu chudých a hladovějících ve světě. Vedle socioekonomické dimenze tohoto problému, je v projektu stěžejně akcentována i dimenze politická, kdy projevy formování globálního agrobyznysu a jejich efekty na rozvoj konkrétních regionů jsou konfrontovány s alternativními perspektivami vycházejícími z konceptů lidských práv na potraviny a potravinové suverenity.

Vzájemná výměna znalostí a zkušeností probíhá nejen mezi zúčastněnými univerzitami a neziskovými organizacemi v projektu, ale za důležité je považováno i zakomponovat názory a pohledy občanské společnosti, zemědělských výrobců, farmářských asociací, univerzit a výzkumných pracovišť.

  

Více aktualit

Všechny aktuality