Hodnocení vodních toků ve vztahu k rozvoji rekreace v regionu

12. 5. 2016
Rekreace a funkční rekreační potenciál hrají důležitou roli nejen ze sociálního hlediska, ale i z ekonomického a environmentálního.

Hlavní řešitel projektu: Bc. Ing. Ivana Lampartová, Ph.D.

Financování: IGA FRRMS MENDELU 2016

Trvání projektu: 01. 01. 2016 – 31. 12. 2016


Cílem projektu je analyzovat a vyhodnotit míru subjektivity metodického postupu hodnocení rekreačního efektu úprav vodních toků v urbanizovaném území v České repulbice.

Více aktualit

Všechny aktuality