Glokalizace tradiční amazonské medicíny v České republice a možnosti jejího terapeutického využití v místních podmínkách

28. 4. 2016
Z tradiční amazonské medicíny se stal globální fenomén.

Hlavní řešitel projektu: Mgr. et Mgr. Miroslav Horák, Ph.D.

Financování: IGA FRRMS MENDELU 2016

Trvání projektu: 01. 01. 2016 – 31. 12. 2016


Cílem výzkumu je zjistit, jakým způsobem došlo k přizpůsobení tradiční amazonské medicíny lokálním podmínkám a predikovat trendy v dalším šíření tohoto sociokulturního jevu.

Více aktualit

Všechny aktuality