FRRMS na festivalu EKOFILM

3. 10. 2019
Již druhým rokem má FRRMS tu čest podílet se na mezinárodním filmovém festivalu s tematikou životního prostředí EKOFILM!

Kde všude nás uvidíte? 

 

10. 10. 2019: Česká krajina a ekosystémové služby, dr. Jiří Schneider

Dá se vyčíslit přínos české krajiny pro naši společnost? Mohli bychom žít bez přírody? Co vše pro nás přírodní procesy zajišťují a jak toho co nejlépe využít? Je „ekonomický“ pohled na přírodu příčinou současné krize, nebo naopak možnost, jak hodnotu krajiny vysvětlit i těm, kterým je příroda spíše lhostejná? 

Debatující:

Iva Hönigová, vedoucí Oddělení sledování stavu druhů rostlin a biotopů AOPK ČR

David Pithart, ekolog a hydrolog

Dava Vačkářů, ekoložka a environmentalistka

Jiří Schneider, děkan Fakulty regionálního rozvoje a mezinárodních studií MENDELU

Bedřich Moldan, ekolog, publicista, bývalý politik

Moderuje Bohuslav Binka, proděkan pro vnitřní a vnější komunikaci FSS MU

Místo: Fakulta sociálních studií Masarykovy univerzity (aula, 3. patro), Joštova 218/10, 602 00 Brno

Čas: 19:00

➡️ http://www.ekofilm.cz/event/100/

 

11. 10. 2019: Komentovaná prohlídka Arboreta a botanické zahrady MENDELU

Botanická zahrada a arboretum Mendelovy univerzity v Brně patří mezi obdivované zahradnické ráje. V areálu, který se rozkládá na ploše téměř 11 hektarů, se nachází více než 7 tisíc kmenů rostlin, z nichž nejvíce tvoří rozmanité orchideje a trvalky, a 4 tisíce dřevin. Přestože je areál situovaný na místě s průměrnou roční teplotou kolem 8 °C, obsahuje tato zahrada rostliny a dřeviny exotické Asie, temperamentní Latinské Ameriky či dokonce Afriky a Austrálie. Díky vysoké rozmanitosti je tak areál rozdělen do pěti tematických oblastí.
V rámci EKOFILMu můžete areál navštívit zdarma ve čtvrtek 10. 10. a v pátek 11. 10. od 10 do 19 hodin! V 16.00 na vás navíc čeká i komentovaná prohlídka, která provede zájemce všemi pěti tematickými částmi zahrady.

Místo: Botanická zahrada a arboretum Mendelovy univerzity v Brně, Zemědělská 1, 613 00 Brno

Čas: 16:00
➡️ http://www.ekofilm.cz/event/113/

 

12. 10. 2019: Fotoexkurze: Zlatý podzim v lesích aneb Příroda jako věčné umělcovo téma, dr. Jiří Schneider

 

Na podzim, když zlátne listí a sluneční paprsky se v lesích derou přes ranní mlhu, je atmosféra v lesích i v krajině zcela dechberoucí a neodolatelná. A pro fotografa zvláště!

 

Lesní komplexy severně od Brna jsou jedinečné i tím, že se zde překrývá území Chráněné krajinné oblasti Moravský kras s nejkrásnější a největší učebnou Mendelovy univerzity – Školním lesním podnikem Masarykův les Křtiny. Kromě krasových jevů zde najdeme unikátní soustavu zvláště chráněných území nebo pozoruhodný Lesnický Slavín s originálními památníky a studánkami. Na atraktivitě území pak  v neposlední řadě přidávají i estetická bezlesí – palouky s dominantními solitery a exotickými dřevinami, často využívané filmaři. A jako třešnička na dortu se skví Santiniho chrám ve Křtinách.

 

Témat pro fotografování je zde na čtrnáct dní. V rámci fotoexkurze navštívíte jen malý, ale pestrý výběr z této nabídky. Projdete několik ikonických míst tohoto území a uvidíte místa méně známá, ale o to zajímavější, která vybrali znalci z řad lesníků Mendelovy univerzity a pracovníků správy CHKO Moravský kras.

 

Pestrost fotoexkurze má ještě jednu rovinu – kromě poznání nových míst této části Brněnska, bohaté příležitosti k pořízení pěkných fotografií, zde budete mít možnost i diskutovat aktuální environmentální témata s odborníkem Mendelovy univerzity v Brně Ing. Jiřím Schneiderem, Ph.D., děkanem Fakulty regionálního rozvoje a mezinárodních studií a v neposlední řadě rovněž zaníceným fotografem a propagátorem přírodních krás.

Místo: Hromadný odjezd autobusem od Fakulty mezinárodního rozvoje a mezinárodních vztahů MENDELU, třída Generála Píky 2005/7, Brno

Čas: 8:00 – 18:00

➡️ http://www.ekofilm.cz/event/118/

 

12. 10. 2019: Moravský kras – jedinečné přírodní dědictví, prof. Ivo Pavlík

Moravský kras žije! Díky jeho intenzivní ochraně se podařilo zachovat mnoho unikátních míst, která jsou jedinečná. Přírodní krásy je možné obdivovat na povrchu i v podzemí v přístupných částech chráněné krajinné oblasti. Toto jedinečné dědictví je dnes ohrožováno suchem, které je důsledkem klimatických změn. Nešetrný turismus a vandalství způsobují trvalé škody, jejichž náprava často trvá až desítky let. V povodí, které je 3,5 krát větší než chráněné území, může být také riziková antropogenní činnost. Zemědělská a průmyslová aktivita včetně sídelních struktur znehodnocují povrchové vody, zvyšují erozi půdy a tepelné znečištění. V Moravském krasu nás proto čeká mnoho překvapení, které jsou nejenom krásná, ale také varovná. Výchova ke vztahu k našemu společnému dědictví je realizována prostřednictvím mnoha institucí včetně vlastního poznání, ke kterému, doufejme, přispěje i tento krátký dokumentární film.

Místo: Ekodóm, Náměstí Svobody

Čas: 15:30
➡️ http://www.ekofilm.cz/event/109/

 

14. 10. – 6. 11. 2019: Fotovýstava „Moudrost přírody a konání lidské společnosti“

 

Jsme svědky překotných změn, které se dějí s přírodními složkami životního prostředí nejen u nás, ale i globálně. Ve víru každodenní porce mediálních názorů zapomínáme, že to hlavní, co bude určovat naši budoucnost a jádro těchto změn, jsou přírodní procesy a zákonitosti. Ty samotné se nemění, mění se však vstupy a výsledky těchto procesů. Fotovýstava přináší ukázky setkávání se přírodních procesů a lidských aktivit.

 

Fotovýstavu můžete navštívit po EKOFILMu od 14. října do 6. listopadu 2019. Naleznete ji ve vestibulu Ekonomicko-správní fakulty MU.

➡️ http://www.ekofilm.cz/event/108/

Více aktualit

Všechny aktuality