Estetická hodnota krajiny a rekreace

25. 3. 2015
Cílem projektu je identifikovat názory na estetickou hodnotu krajiny, na to jak návštěvníci krajinu vnímají. 

Hlavní řešitel projektu: Helena Lorencová, Ing., Ph.D.

Financování: IGA FRRMS MENDELU

Trvání projektu: 01. 01. 2015 – 31. 12. 2015


Možným příkladem je postoj k vnímání různých krajinných celků (les, voda, zemědělská krajina) vjemovými smysly. Budou sepsány základní poznatky, které hodnotí vliv jednotlivých faktorů na vnímání krajiny a základní preference respondentů.

K dosažení stanovených cílů budou pořízeny fotografie a dotazníky, předložené respondentům v rámci terénního průzkumu na vybraných lokalitách a také studentům fakulty. Vnímání krajiny je důležité a názory respondentů povedou i k vyhodnocení rekreačních preferencí, které mohou být využity správou vybraných území ke zvýšení jejich atraktivity.

Více aktualit

Všechny aktuality