Efektivita komunitní léčby drogové závislosti v interkulturní perspektivě

25. 3. 2015
Cílem projektu je provést analýzu transkribovaných interview prostřednictvím metod obsahové analýzy.

Hlavní řešitel projektu: Mgr. et Mgr. Miroslav Horák, Ph.D.

Financování: IGA FRRMS MENDELU

Trvání projektu: 01. 01. 2015 – 31. 12. 2015


Tento projekt navazuje na předchozí výzkum retence interních pacientů v terapeutických komunitách v České republice, Peru a Nikaragui, řešený v rámci IGA FRRMS v roce 2014. Výsledky tohoto výzkumu ukázaly, že retence představuje klíčový indikátor efektivity rehabilitačního programu pro drogově závislé. Současně se podařilo identifikovat, které faktory významným způsobem ovlivňují schopnost pacientů setrvat v komunitní léčbě po předepsanou dobu a vyléčit se ze závislosti na návykových látkách.

Cílem tohoto projektu je prohloubit dosavadní poznatky na základě analýzy 50 semi-strukturovaných interview nahraných s klienty terapeutických komunit a prezentovat je v podobě habilitační práce. Studenti zapojení do projektu budou plnit administrativní, konzultační a odborné funkce.

Více aktualit

Všechny aktuality