Druhé kolo přijímacího řízení na FRRMS MENDELU

7. 5. 2019
Fakulta regionálního rozvoje a mezinárodních studií vyhlašuje druhé kolo přijímacího řízení do bakalářskch i magisterských programů. 

Chcete studovat na FRRMS MENDELU? Podejte přihlášku ke studiu do 14. července 2019. Druhé kolo přijímacího řízení se vypisuje pro všechny bakalářské i magisterské programy.

– Pro bakalářské studijní programy v českém jazyce, tzn. Regionální rozvoj a Mezinárodní teritoriální studia, se uznávají výsledky testu Obecné studiní předpoklady/Všeobecké študijné predpoklady. Uznány budou výsledky z termínů 30. 3. 2019, 1. 5. 2019, 25. 5. 2019.

– Přijímací zkouška ke studiu ve dvouletých navazujících magisterských studijních programech v jazyce českém je konána elektronickou, příp. písemnou formou, ověřující znalosti ve studijním programu Regionální rozvoj v oblasti regionální ekonomiky a politiky, sociologie a péče o životní prostředí, ve studijním programu Mezinárodní teritoriální studia v oblasti regionálního rozvoje (včetně využívání přírodních zdrojů) a problémů rozvojového světa. Přijímací zkoušky ke studiu v navazujících magisterských studijních programech se konají v termínu 5. 8. 2019 – 7. 8. 2019. Konkrétní termín bude každému uchazeči oznámen písemně v dostatečném časovém předstihu. 

–  Přijímací zkouška ke studiu v tříletých bakalářských studijních programech v jazyce anglickém je konána elektronickou, příp. písemnou formou v anglickém jazyce, a skládá se z testu všeobecných znalostí a angličtiny.  Přijímací zkoušky ke studiu v bakalářských studijních programech v anglickém jazyce se konají v termínu 5. 8. 2019 – 7. 8. 2019, příp. v dalších termínech stanovených děkanem fakulty. Konkrétní termín bude každému uchazeči oznámen písemně v dostatečném časovém předstihu. 

– Přijímací zkouška ke studiu ve dvouletých navazujících magisterských studijních programech v jazyce anglickém je konána elektronickou, příp. písemnou formou v anglickém jazyce, a ověřuje znalosti ve studijním programu Regional Development v oblasti regionální ekonomiky a politiky, sociologie a péče o životní prostředí, ve studijním programu International Territorial Studies  v oblasti regionálního rozvoje (včetně využívání přírodních zdrojů) a problémů rozvojového světa. Přijímací zkoušky ke studiu v magisterských studijních programech v anglickém jazyce se konají v termínu   5. 8. 2019 – 7. 8. 2019, příp. v dalších termínech stanovených děkanem fakulty. Konkrétní termín bude každému uchazeči oznámen písemně v dostatečném časovém předstihu.

Přihlášky ke studiu podávají uchazeči elektronicky prostřednictvím Univerzitního informačního systému (UIS) MENDELU.  Adresa pro podání elektronické přihlášky: http://is.mendelu.cz/prihlaska/ 

Kompletní podmínky druhého kola přijímacího řízení naleznete na úřední desce fakulty v sekci „přijímací řízení“: http://frrms.mendelu.cz/25914-uredni-deska  

 

 

 

 

 

Více aktualit

Všechny aktuality