Doktorka Eva Taterová vydala novou knihu

21. 12. 2017
Eva Taterová z Ústavu teritoriálních studií Fakulty regionálního rozvoje a mezinárodních studií Mendelovy univerzity v Brně vydala knihu s názvem "Československá diplomacie a Izrael v letech 1948-1967".

Diplomatické vztahy Československa a Izraele v letech 1948-1967 lze popsat jako velmi dynamické, bohaté na události a především značně reflektující události studené války.

Kniha se věnuje komplexním tematickým oblastem jako je vývoj československo-izraelských diplomatických vztahů a přístup československé diplomacie k izraelským levicovým nevládním subjektům.

V neposlední řadě je také věnována pozornost dopadům aktuálních událostí souvisejících s židovským obyvatelstvem žijícím v Československu na vzájemné vztahy mezi oběma státy. Židovská menšina žijící na území Československa byla jedním z důvodů, proč geograficky vzdálenému a po roce 1948 teprve se ekonomicky rozvíjejícímu Izraeli československá diplomacie věnovala ne zcela zanedbatelná pozornost, minimálně v porovnání s některými jinými mimoevropskými státy.

Více aktualit

Všechny aktuality