Demografické a prostorové aspekty zdraví a zdravotního stavu studentů VŠ

28. 4. 2016
Identifikace a objasnění vzájemného vlivu zdraví a zdravotního stavu vysokoškolátků a vybraných demografických indikátorů v prostorových souvislostech.

Hlavní řešitel projektu: PhDr. Dana Hübelová, Ph.D.

Financování: IGA FRRMS MENDELU 2016

Trvání projektu: 01. 01. 2016 – 31. 12. 2016


Cílem projektu je identifikovat a objasnit vzájemný vliv zdraví a zdravotního stavu vysokoškoláků a vybraných demografických indikátorů v prostorových souvislostech. To umožní zjistit kontinuitu mezi hodnocením zdraví a demografickými indikátory týkajícími se rodinného prostředí, jako jsou kulturní, sociální a ekonomické ukazatele.

 

Více aktualit

Všechny aktuality