Děkanské volno / Dean´s Day

26. 2. 2019
Děkan fakulty FRRMS MENDELU Ing. Jiří Schneider, Ph.D. vyhlašuje dne 28. února 2019 děkanské volno. Pro konkrétní termín čtěte dále. Dean of the faculty FRDIS MENDELU Ing. Jiří Schneider, Ph.D. announces the Dean's Day on 28 February 2019. Read on for a specific date.

U příležitosti Reprezentačního plesu FRRMS MENDELU dne 28. února 2019 vyhlašuje děkan fakulty Ing. Jiří Schneider, Ph.D. děkanské volno a to v termínu 28. února 2019 od 13 hodin do 1. března 2019 do 11 hodin.

On the occasion of the FRDIS MENDELU Representative Ball on 28 February 2019, the Dean of the Faculty Ing. Jiří Schneider, Ph.D. announced Dean’s Day on 28 February 2019 from 1 pm to 1 March 2019 at 11 am.

 

Více aktualit

Všechny aktuality