Další várka stipendií a zahraničních stáží

14. 4. 2021
Ideální příležitost jak si procvičit cizí  jazyk, postavit se na vlastní nohy a poznat jinou kulturu a zvyklosti? Nebo získat unikátní praxi, která se bude v životopise vyjímat? Vyražte na zahraniční stáž!

 

 

Rozviňte svůj talent u nejlepších agro-potravinářských hráčů v EU během placené stáže!

Spouštíme přihlášky do programu EIT Food RIS Fellowships a Talents 2021

 

Každý rok mají studenti příležitost získat jedinečnou stáž mezi evropskými špičkovými hráči v oblasti agri-food. V letošním roce na Vás čeká 40 pracovních příležitostí v potravinářském průmyslu a můžete tak nastartovat svoji kariéru v jedné z institucí EIT Food. Najděte si své místo mezi velkými společnostmi jako je Maspex, Puratos, Grupo AN nebo malými startupy jako Napiferyn Biotech, Agricolus, Foodpairing nebo mnoha dalšími.

Pro koho je program určen?

EIT Food nabízí placené stáže v délce 3-6 měsíců, a to v následujících dvou programech:

  • RIS FELLOWSHIPS pro studenty (min. Bc.) nebo absolventy magisterského studia (do dvou let po ukončení), stipendium ve výši 650 – 1 350 € / měsíc (v závislosti na variantě stáže)
  • RIS TALENTS pro doktorandy a mladé post-doktorandy (do dvou let po ukončení), stipendium ve výši 850 – 1 800 € / měsíc (v závislosti na variantě stáže)

V jakých oblastech se stáže nabízejí?

K dispozici je nabídka stáží v různých oblastech jako je např. výzkum a vývoj, laboratorní činnost, prodej, marketing, řízení inovací, vývoj nových typů potravin, digitalizace, B2B, výroba potravin, software pro mobilní aplikace, analýza dat atd.

Jak se přihlásit?

·  Přihlášku je nutné podat nejpozději do 19. dubna 2021

·  Vyplňte krátkou online přihlášku a nahrajte minutové video:

Pro program RIS Fellowships – ZDE

Pro program RIS Talents – ZDE

V případě jakýchkoliv dotazů se obracejte na Moniku Tomaniovou, monika.tomaniova@vscht.cz; tel.: 731 625 010.

 

 

 

Velvyslanectví ČR v Addis Abebě vyhlašuje výběrové řízení na pozici stážisty na politicko-ekonomickém úseku zastupitelského úřadu.
 
Nabídka je určena pro studenty vysokých škol a čerstvé absolventy se zájmem o region subsaharské Afriky.
 
Termín a délka trvání stáže
Orientačně od června do září v délce 2 – 3 měsíce. Termín pro podání přihlášky: 9. května 2021.
 
Podmínky stáže
  • znalost anglického jazyka na úrovni nejméně B2 
  • orientace v problematice mezinárodních vztahů a mezinárodního obchodu, zájem o teritorium
  • stáží se nezakládá pracovněprávní vztah a nevzniká při ní nárok na plat ani na sociální a zdravotní pojištění
  • náklady spojené se stáží (doprava, ubytování, strava apod.) hradí stážista sám
Veškeré informace k žádosti naleznete zde:
 
V případě zájmu prosíme žadatele o zaslání níže uvedených naskenovaných dokumentů na email: jaroslav_zukerstein@mzv.cz

 

 

ESTONSKO

Zájemci z řad studentů BSP, MSP a DSP se mohou ucházet o letní a zimní kurzy estonského jazyka a kultury a jiné kurzy v angličtině konané na univerzitách v Estonsku. Kurzy v letním termínu se v roce 2021 uskuteční on-line.

Kromě letních kurzů nabízí estonská vzdělávací agentura stipendia pro studenty MSP a DSP (příp. absolventy BSP) ve všech vědních oborech k absolvování výměnného pobytu v délce 1 až 10 měsíců či magisterského/doktorského studia na estonských univerzitách. Na úrovni bakalářského studia je možné získat stipendium pouze ke studiu oboru estonský jazyk a kultura. Nakonec mohou o stipendium na výzkumné nebo přednáškové pobyty v Estonsku žádat i akademičtí pracovníci, a to buď krátkodobě na 1 až 9 dnů, nebo dlouhodobě v délce až 10 měsíců.

Přihlášky na letní kurzy a na pobyty pro akademické pracovníky se podávají v termínu do 1. 5. 2021, přihlášky studentů do magisterského/doktorského studia mají uzávěrku 1. 9. 2021.

Zájemci podávají přihlášky přímo estonské agentuře pro vzdělávání a mládež Education and Youth Board, českou stranu o podání žádosti pouze informují na aia@dzs.cz.

 

 

POLSKO 

MŠMT vypisuje dodatečné výběrové řízení na obsazení stipendijních míst na studijních pobytech pro studenty BSP, MSP a DSP a pobytech pro akademické pracovníky. Studenti se mohou hlásit na pobyty v délce 2 až 10 měsíců, akademičtí pracovníci se ucházejí o pobyty v délce 1 až 5 měsíců. Termín odevzdání přihlášek je 10. 5. 2021 do 12 hodin 

Zájemci se přihlašují zasláním požadovaných dokumentů ve stanoveném termínu do sídla Akademické informační agentury (Dům zahraniční spolupráce, AIA, Na Poříčí 1035/4, 110 00 Praha 1).

Do výběrového řízení se prostřednictvím AIA hlásí studenti, resp. akademičtí pracovníci veřejných VŠ. Obecné informace k výběrovým řízením naleznete zde.

 

 

 

 

Více aktualit

Všechny aktuality