Další projekt z IGA hledá šikovné studenty ke spolupráci

29. 10. 2018
Tentokrát na téma ekonomických a sociálních přínosů malých a středních podniků potravinářského průmyslu pro rozvoj regionu. 

Hledáme další dva šikovné studenty / studentky 1. ročníku navazujícího magisterského studia oboru Regionální rozvoj pro účast na projektu IGA na téma „Ekonomické a sociální přínosy podniků potravinářského průmyslu pro rozvoj regionů„.

Jedná se o projekt Interní grantové agentury FRRMS, který vyžaduje spolupráci akademiků a studentů. 

Studenti řeší vědecko-výzkumný projekt a jsou pro ně v rozpočtu také přiděleny finanční prostředky na stipendia. V rámci projektu je možné též vypracovat diplomovou práci, tj. studenti mohou kompletně využít data a výstupy projektu.

V rámci projektu se bude řešit ekonomický a sociální přínos malých a středních podniků potravinářského průmyslu pro rozvoj regionu. 

Data pro výzkum budou získána z databází i prostřednictvím dotazníkového šetření.

 

Uzávěr přihlášek je do 30.10. (úterý). Projekt je na 1 rok. 

V případě zájmu pište na: eliska.svobodova@mendelu.cz nebo iva.zivelova@mendelu.cz do 30.10.2018 (včetně).

Více aktualit

Všechny aktuality