Cyrilometodská cesta pre rozvoj kultúrnych aktivit a kultúrneho turizmu

26. 3. 2015
Cílem projektu je vytvoření koncepce rozvoje kulturního a náboženského turismu ve vybraných regionech.

Hlavní řešitel projektu: Mgr. et Mgr. Miroslav Horák, Ph.D.

Financování: OP přeshraniční spolupráce SK – ČR

Trvání projektu: 1. 1. 2014 – 1. 7. 2015


Projekt „Cyrilometodská cesta pre rozvoj kultúrnych aktivit a kultúrneho turizmu“, jehož řešitelem je Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnavě ve spolupráci s Mendelovou univerzitou v Brně, je financován z Operačního programu Cezhraničnej spolupráce Slovenská republika – Česká republika přeshraniční spolupráce 2007-2013. Hlavním řešitelem za Mendelovu univerzitu v Brně je Mgr. et Mgr. Miroslav Horák, Ph.D. Cílem projektu jsou následující:

1) Uskutečnění terénního šetření v Jihomoravském a Zlínském kraji.

2) Vypracování koncepce rozvoje kulturního a náboženského turismu v Jihomoravském a Zlínském kraji.

3) Vypracování a vydání propagačních a informačních materiálů o Cyrilometodějské cestě.

4) Organizace putovní výstavy propagující objekty a lokality Cyrilometodějské cesty na české straně příhraničního regionu.

Více aktualit

Všechny aktuality