Čerstvé zprávy ze studentské konference Projektcon 2017

23. 3. 2017
Dne 22.3.2017 proběhl na fakultě Regionálního rozvoje a mezinárodních studií Mendelovy univerzity v Brně 1. ročník studentské konference o projektovém řízení Projektcon 2017.

Účastníci konference vyslechli příspěvky od osmi zkušených odborníků s mnohaletou praxí v projektovém řízení. Každý řečník přispěl prezentaci na téma konference z jiného pohledu. Celkově si návštěvník odnesl mnoho teoretických informací, které byly podpořeny praktickými zkušenostmi z praxe projektového managementu napříč mnoha obory.

Mnoha návštěvníky z řad veřejnosti i z řad řečníků byly vyzdvihnuty organizační schopnosti studentů regionálního rozvoje se specializaci na projektové řízení, kteří se přípravě konference věnovali několik měsíců v rámci předmětu Návrh a obhajoba projektu regionálního rozvoje. Úspěch slavilo i občerstvení, které studenti na konferenci zajistili, a to především pochutiny, které připravila ženská část organizačního týmu.

Na závěr, kde panovala úžasná uvolněná atmosféra, se všichni shodli, že konference splnila svůj účel a vyzvedli velký potenciál tohoto projektu, jehož organizace se bude předávat na další generace studentů regionálního rozvoje se specializaci na projektové řízení. Všichni také souhlasili s potřebou a vhodností specializace na projektové řízení v regionálním rozvoji zde na fakultě a přáli ji dlouhou budoucnost.

Velký dík patří všem řečníkům za to, že se podělili o své zkušenosti a znalosti s mladší generací budoucích projektových manažerů a dalšími návštěvníky se zájmem v oboru, dále Ústavu projektového řízení v čele s doc. Ing. Pavlem Máchalem, Csc, který studenty podporoval v jejich snažení a všem, kteří se konference zúčastnili. 

Více aktualit

Všechny aktuality