Aspekty sociálního, kulturního, lidského a zdravotního kapitálu v regionálním kontextu

25. 3. 2015
Cílem projektu je identifikovat, analyzovat a vyhodnotit vztah sociálního, kulturního, lidského a zdravotního kapitálu v regionálním kontextu. 

Hlavní řešitel projektu: Pomazalová, Nataša Mgr., Ph.D.

Financování: IGA FRRMS MENDELU

Trvání projektu: 01. 01. 2015 – 31. 12. 2015


Projekt využívá interdisciplinární přístup založený na sociologických, psychologických, demografických a geografických poznatcích. Uvedené přístupy se uplatní na základě identifikace sociálních procesů v modelových regionech, přičemž nejnižší úrovní pro analýzy bude obec, dále mikroregion a kraj.

Více aktualit

Všechny aktuality