Naší nabídkou studijních programů reagujeme na rostoucí význam sociálně ekonomického vývoje regionů pro následný vyvážený rozvoj Evropy i jednotlivých členských států Evropské unie a na rostoucí společenskou potřebu výchovy specialistů pro oblast a problematiku rozvojových zemí.

Naši absolventi jsou díky systematické a komplexní přípravě odborníky, kteří jsou schopni aktivně a koncepčně řešit otázky rozvoje regionů v ekonomických, environmentálních a sociálních souvislostech.

Nabízíme studium bakalářských a navazujících magisterských studijních programů: Regionální rozvoj, Mezinárodní teritoriální studia a International Territorial Studies.  

Bakalářské studium

Bakalářské studium trvá standardně 3 roky.

Obsahem bakalářského studia jsou:

  • předměty všeobecného základu (např. Makroekonomie, Mikroekonomie, Statistika, Základy práva apod.);
  • předměty odborné, související se studovaným oborem;
  • výuka cizích jazyků - angličtina, němčina, francouzština, ruština a španělština, v různých stupních pokročilosti;
  • odborná praxe v délce 4  týdnů, kterou musí student v průběhu bakalářského stupně vykonat 

Pro úspěšné ukončení bakalářského studia je zapotřebí:

  • absolvováním povinných i volitelných předmětů získat stanovený počet kreditů
  • úspěšně složit státní závěrečnou zkoušku, jejíž součástí je i obhajoba bakalářské práce

Absolventům bakalářských studijních programů je udělován titul Bakalář, ve zkratce Bc.

Magisterské studium

Magisterské studium navazuje na studium bakalářské a trvá standardně 2 roky.

Obsahem magisterského studia jsou:

  • odborné předměty prohlubující znalosti získané na bakalářském stupni studia;
  • odborná praxe v délce 5  týdnů v průběhu magisterského stupně studia

Pro úspěšné ukončení magisterského studia je zapotřebí:

  • absolvováním povinných i volitelných předmětů získat stanovený počet kreditů
  • úspěšně složit státní závěrečnou zkoušku, jejíž součástí je i obhajoba diplomové práce

 

Absolventům magisterských studijních programů je udělován titul Inženýr, ve zkratce Ing.


Studijní oddělení

Tereza Bártková
Studijní programy v češtině.
+420 545 136 121
BN01N1021 (Z1.21)
tereza.bartkova@mendelu.cz

Dagmar Kocmánková
Studijní programy v češtině a angličtině.
Erasmus+ 
+420 545 136 112
BN01N1021 (Z1.21)
dagmar.kocmankova@mendelu.cz

Vendula Tvrdoňová
Foreign students enrollment, Erasmus/CEEPUS.
+420 545 136 345
BN01N1021 (Z1.21)
vendula.tvrdonova@mendelu.cz

Úřední hodiny

UPOZORNĚNÍ!
Ve dnech 20. 12. 2021 až 3. 1. 2022 bude studijní oddělení zavřené!

Pondělí: 9-11 hod.
Středa: 9-11 a 13-15 hod.
Čtvrtek: 9-11 hod.

Pokud u nás již studujete, obracejte se prosím vždy na svou studijní referentku. 

V případě použití obecné adresy studijni.frrms@mendelu.cz uveďte v předmětu e-mailu zkratku svého studijního programu (B-RER, B-RERA, B-METS, B-METSA, N-RER, N-RERA, N-METS, N-METSA).


Proděkan pro studijní záležitosti

Mgr. Pavel Reich, Ph.D.
+420 545 136 257
BN01N2057 (Z2.57)
pavel.reich@mendelu.cz