10th INTERNATIONAL GEOREGNET SUMMER SCHOOL

21. 3. 2022
Heritage anf regional development in Cetral and Eastern Europe  03.07 – 17.07.2022 Deadline for applications: 9.04.2022

Přihlaste se na 10. letní geografickou školu v Krakově!

 

Téma: HERITAGE AND REGIONAL DEVELOPMENT IN CENTRAL AND EASTERN EUROPE

Termín: 03.07 – 17.07.2022

Přihlášky:

  • do 9. dubna 2022
  • pošlete dr. Ptáčkovi motivační dopis v anglickém jazyce v rozsahu 1 normostrany na pavel.ptacek@mendelu.cz

 

Studentům bude ze stipendia pokryto ubytování, strava, exkurze a cestovné do/z Krakova.

Za FRRMS mohou jet 2-3 studenti. 

V případě dotazů kontaktujte dr. Ptáčka. 

 

 

Více aktualit

Všechny aktuality