10. ročník mezinárodní konference RESPO

3. 10. 2019
Fakulta regionálního rozvoje a mezinárodních studií Vás srdečně zve na 10. ročník mezinárodní vědecké konference "Region v rozvoji společnosti". 

10. a 11. října 2019 proběhne již desátý, jubilejní, ročník mezinárodní konferce Region v rozvoji společnosti. Konference je zaměřena na sdílení poznatků z ekonomické, sociální, demografické,
geografické a environmentální dimenze regionálního rozvoje a mezinárodních studií.

PROGRAM KONFERENCE:

 

10. října 2019

08:30 – 09:45 Registrace účastníků a občerstvení v  budově Z, Fakulta regionálního rozvoje a mezinárodních studií, třída Generála Píky 7, Brno

10:00 – 10:10 Přivítání účastníků konference a oficiální zahájení konference (posluchárna Z14) Ing. Jiří Schneider, Ph.D.(děkan Fakulty regionálního rozvoje a mezinárodních studií)

10:10 – 12:50 Plenární zasedání:Aktuální aspekty regionálního rozvoje, posluchárna Z14

12:50 – 13:30 Přestávka na oběd (Lunch Time

13:30 – 14:45 Sekce 

14:45 – 15:15 Přestávka s občerstvením (Coffee Break

15:15 – 16:30 Sekce

16:30 – 17:00 Přestávka s občerstvením (Coffee Break

17:00 – 18:15 Sekce 

18:30 – 19:30 Arboretum MENDELU: „Současné klimatické změny“ (odborný výklad Ing. Michal Pavlík, ředitel Botanické zahrady a arboreta) http://arboretum.mendelu.cz/cz

19:30 – 22:00 Konferenční raut s ochutnávkou vín z  Akademické vinotéky(přízemí FRRMS) http://www.akademickavinoteka.cz/

Prezentace posterů autory (Poster Sessions): diskuse u posterů budou probíhat v průběhu přestávek na kávu ve 14:45–15:15 a v 16:30–17:00 v prostorách před posluchárnami Z14 a Z15

Konferenční exkurze do Moravského krasu

 

11. října 2019

9:00    odjezd autobusem od fakulty (FRRMS, třída Generála Píky 7)

9:30    příjezd do Křtin (úvodní slovo pana starosty) http://www.krtiny.cz/ 

10:30 – 11:30 komentovaná prohlídka chrámu a kostnice, zvonkohrahttps://cs.wikipedia.org/wiki/Kostel_Jm%C3%A9na_Panny_Marie_(K%C5%99tiny)

11:30 – 12:30 oběd a káva (zámek Křtiny) http://www.zamek-krtiny.cz/aktivni-odpocinek/

12:30   odjezd autobusem ke Sloupsko-šošůveckým jeskyním

http://www.cavemk.cz/sloupsko-sosuvske-jeskyne/provozni-doba-a-ceny-vstupneho-sloupsko-sosuvske-jeskyne.html

13:00– 14:00 Vstup do ponoru Sloupského potoka ve Starých skalách (přilby, svítilny a další ochranné pomůcky budou zajištěny)

14.00 – 15:00 komentovaná prohlídka jeskyně: Krátký okruh

15:30 příjezd k fakultě (FRRMS)

Důležité instrukce pro účastníky

Vzhledem k tomu, že navštívíme mimo jiné i jeskyně, je nezbytná pevná obuv teplejší oblečení včetně pokrývky hlavy(v jeskyni je stálá teplota 8 °C).

 

Více informací o akci naleznete na: http://www.respo.frrms.mendelu.cz/cz 

Více aktualit

Všechny aktuality