Chcete studovat na FRRMS MENDELU

Vše, co potřebujete vědět

  • přehled všech studijních programů
  • podmínky přijímacího řízení
  • harmonogram přijímacích zkoušek

Více informací o přijímacím řízení

Studentský spolek

Úvod

Fakulta regionálního rozvoje a mezinárodních studií (FRRMS) je fakultou velmi mladou (založena v r. 2008), ale během své krátké existence se stala svým zaměřením a mezinárodním rozměrem atraktivní institucí, poskytující vzdělání v bakalářském i magisterském typu studia. Hlavním posláním fakulty je rozvoj vzdělávací  i vědecko-výzkumné činnosti  zaměřené na všechny aspekty regionálního rozvoje jak v národním, tak i mezinárodním kontextu.

 

Ve dnech 14. a 15. února proběhlo návrhové kolo doplňujících voleb do Akademického senátu FRRMS MENDELU. Níže uvádíme výsledky návrhového...

Na jednání v kanceláři rektora (zleva: Miroslav Horák, Soledad Urruita, Carlos Rengifo, Ladislav Havel)

FRRMS MENDELU dlouhodobě rozvíjí mezinárodní spolupráci s peruánskými univerzitami Universidad Nacional de San Martín Tarapoto a Universidad Andina...

Všechno to začalo 22. 2. 2016. Možná se ptáte, k jakému účelu bylo informační centrum vlastně založeno?

Na fotografii (zleva) Ondřej Konečný, Vít Šumpela, Martin Frélich a Milan Damborský

V pátek 20. ledna proběhlo na Fakultě regionálního rozvoje a mezinárodních studií jednání zástupců fakulty se zástupci z Hospodářské...

Let us invite you to the Summer School "Understanding the Central Europe in 21st Century: The Region’s Economic, Political, and Cultural Environment".

Fakulta regionálního rozvoje a mezinárodních studií poprvé v tomto akademickém roce otevřela své brány zájemcům o studium i široké veřejnosti.

všechny články