Chcete studovat na FRRMS MENDELU

Vše, co potřebujete vědět

  • přehled všech studijních programů
  • podmínky přijímacího řízení
  • harmonogram přijímacích zkoušek

Více informací o přijímacím řízení

Úvod

Fakulta regionálního rozvoje a mezinárodních studií (FRRMS) je fakultou velmi mladou (založena v r. 2008), ale během své krátké existence se stala svým zaměřením a mezinárodním rozměrem atraktivní institucí, poskytující vzdělání v bakalářském i magisterském typu studia. Hlavním posláním fakulty je rozvoj vzdělávací  i vědecko-výzkumné činnosti  zaměřené na všechny aspekty regionálního rozvoje jak v národním, tak i mezinárodním kontextu.

 

V rámci předmětu Projektový management proběhl druhý ročník soutěže o nejlepší studentský projekt. 

PR oddělení fakulty v minulém měsíci uspořádalo pro studenty soutěž s názvem „Vyhraj tablet! Navrhni slogan pro FRRMS!“

Doplňující volby se konají z důvodu ukončení členství jednoho z členů AS FRRMS, Bc. Iva Války (za studentský okrsek) v souladu s platným...

21. května proběhl druhý úspěšný ročních Dne Afriky, který pořádala FRRMS MENDELU ve spolupráci Zoo Brno a neziskovou organizací Bwindi Orphans.

VYUŽIJTE POSLEDNÍ VOLNÝ TERMÍN na přípravný kurz z AJ k přijímacím zkouškám na Fakultu regionálního rozvoje a mezinárodních studií –...

Studenti, zapojte fantazii a navrhněte krátký a výstižný slogan, který by mohla FRRMS použít pro svou propagaci v rámci dalšího akademického...

všechny články