Chcete studovat na FRRMS MENDELU

Vše, co potřebujete vědět

  • přehled všech studijních programů
  • podmínky přijímacího řízení
  • harmonogram přijímacích zkoušek

Více informací o přijímacím řízení

Studentský spolek

Úvod

Fakulta regionálního rozvoje a mezinárodních studií (FRRMS) je fakultou velmi mladou (založena v r. 2008), ale během své krátké existence se stala svým zaměřením a mezinárodním rozměrem atraktivní institucí, poskytující vzdělání v bakalářském i magisterském typu studia. Hlavním posláním fakulty je rozvoj vzdělávací  i vědecko-výzkumné činnosti  zaměřené na všechny aspekty regionálního rozvoje jak v národním, tak i mezinárodním kontextu.

 

Ve dnech  24.7. – 28. 7. 2017 zorganizoval Ústav projektového řízení FRRMS první Letní školu projektového řízení. 

V pátek 21. 7. 2017 jsme na MENDELU přivítali účastníky 85. mezinárodního zasedání Evropského parlamentu mládeže. Uvítání na půdě Fakulty...

Josef Smolík z Ústavu sociálního rozvoje Fakulty regionálního rozvoje a mezinárodních studií Mendelovy univerzity v Brně vydal knihu s názvem...

Chcete vědět, kdo tedy nakonec odjel do bulharských hor?

Dovolujeme si Vás pozvat na Kulatý stůl "Digitální ekonomika - proměna podnikání v důsledku digitalizace průmyslu - dopady na trh práce a systém...

Faculty of Regional Developement and International Studies Mendel University in Brno open the call for CEEPUS internships for winter or summer semester...

všechny články