Chcete studovat na FRRMS MENDELU

Vše, co potřebujete vědět

  • přehled všech studijních programů
  • podmínky přijímacího řízení
  • harmonogram přijímacích zkoušek

Více informací o přijímacím řízení

Studentský spolek

Úvod

Fakulta regionálního rozvoje a mezinárodních studií (FRRMS) je fakultou velmi mladou (založena v r. 2008), ale během své krátké existence se stala svým zaměřením a mezinárodním rozměrem atraktivní institucí, poskytující vzdělání v bakalářském i magisterském typu studia. Hlavním posláním fakulty je rozvoj vzdělávací  i vědecko-výzkumné činnosti  zaměřené na všechny aspekty regionálního rozvoje jak v národním, tak i mezinárodním kontextu.

 

Chceš zažít studium na fakultě bez hranic? Láká tě nevšední studium v multikulturním prostředí? Chceš poznávat svět a studovat to, co Tě...

„Na Mikuláše“ se v tomto roce naposledy sešli studenti specializace Projektové řízení, aby se dozvěděli více o digitálních technologiích...

Letošní Mendelova pamětní medaile byla udělena prof. Johannu Vollmannovi z vídeňské Universität für Bodenkultur (BOKU). 

Jak jste si mohli již všimnout, téma pro letošní ples bylo zveřejněno, a proto bychom vás chtěli jménem Spolku Akademické unie FRRMS srdečně...

Studentka magisterské studia, oboru International Development Studies FRRMS MENDELU v Brně Bc. Kateřina Omelková absolvovala stáž v rámci zastoupení...

Dne 11.11.2016 se na MENDELU konal vědecký den. Fakulta regionálního rozvoje a mezinárodních studií si pro návštěvníky připravila zajímavosti...

všechny články