Zápis do prvního ročníku probíhá obvykle na začátku července. O přesném datu tě budeme informovat.

Je velmi důležité, aby ses k zápisu dostavil/a, protože jen tak budeme vědět, že s tebou máme počítat. Pokud však nemůžeš z jakéhokoli důvody přijít osobně, je možné dát jiné osobě ověřenou plnou moc a tato osoba může absolvovat zápis za tebe.

Zápisy probíhají v Aule FRRMS. Ale neboj, od vchodových dveří bude umístěna navigace, takže nebude žádné bloudění.

K zápisu si přines platný doklad (občanský průkaz nebo cestovní pas)

Pokud se k zápisu nedostavíš, bude tvá neúčast brána jako projev nezájmu o studium.