Z pohledu studujícího je tento systém tím nejdůležitějším. Najdeš jej na adrese is.mendelu.cz

PŘÍSTUPOVÉ ÚDAJE získáš v den zápisu a budeš je mít dostupné také v tvé e-přihlášce, odkud je možné se poprvé do systému UIS přihlásit. Každý student má své přihlašovací jméno a heslo.

V případě problémů kontaktuj systémového integrátora fakulty, pana Víta Karbera (vit.karber@mendelu.cz).

Portál studenta je pak tou částí, kterou budeš nejčastěji potřebovat. Obsahuje:

  • Registrace předmětů – tady je možné v daném období registrovat a zapisovat předměty, provádět změny v zápisech a zapisovat se do studia
  • Přihlašování na zkoušky – před začátkem zkouškového období se tvoje pozornost obrátí zejména sem, najdeš tady vyučujícími vypsané termíny na jednotlivé zkoušky a zápočty
  • Odevzdávárny – tato appka umožňuje odevzdávání domácích úkolů, případových studií, projektů nebo jiných prací vyučujícím
  • Osobní rozvrh – bude se hodit ještě před zápisem registrovaných předmětů, zjistíš tady, kdy je jaký předmět vypsán, a pak si je při zápisu pohlídáš tak, aby se ti přednášky a cvičení nekřížily, a ještě aby ti zbyl třeba volný pátek
  • List záznamníku učitele – pro jednodušší orientaci v průběžné docházce, známkách a dokumentech zasílaných vyučujícími
  • Žádost o ubytovací stipendium – pokud nemáš trvalé bydliště v Brně nebo v Lednici, skrze tuto appku si požádej o ubytovací stipendium
  • E-index – v e-indexu sbíráš hodnocení svých znalostí z jednotlivých předmětů a sleduješ své studijní statistiky během studia
  • Kontrola plánu – tady najdeš celý svůj studijní plán a appka ti identifikuje jeho plnění
  • Evaluace předmětů – po skončení výukové části semestru nezapomeň vyplnit evaluace, aby měli vyučující feedback a mohli tak předměty dál vylepšovat
  • a další…