Studentský život může přinést i stres, můžeš se dostat do potíží s organizací času, mohou nastat problémy s partnerem či financemi nebo si začneš klást otázky, co s životem dále.

Pro tyto případy tu máme Poradenské centrum, kde můžeš využít Individuální poradenství zaměřené na:

 • obtíže spojené se studiem (poruchy soustředění, zvládání stresu, odkládání studijních povinností…);
 • profesní záležitosti spojené se vstupem do praxe a uplatnění v ní;
 • problémy spojené s duševním zdravím (úzkostné stavy, depresivní poruchy, užívání návykových látek…);
 • partnerské a rodinné problémy;
 • analýzu osobnostních předpokladů, kariérní koučink, konzultace životopisu či motivačního dopisu;
 • sociálně právní a pracovně právní poradenství

Také tu nalezneš plno kurzů, workshopů a skupinových aktivit:

 • rozvojové kurzy
 • semináře pro předcházení studijní neúspěšnosti
 • workshopy z oblasti kariérového poradenství
 • kurzy zaměřené na sebepoznání
 • besedy z oblasti zdravého životního stylu

Všechny služby jsou pro tebe ZDARMA.


Tak nečekej, až ti případný problém přeroste přes hlavu!