Na Ústavu sociálních studií se zaměřujeme na současné sociální, politické a psychologické problémy a na kulturní a bezpečnostní změny v životě obyvatelstva.
Ve výuce klademe důraz na praktické uplatnění poznatků a využíváme zapojení odborníků z praxe, i výuku v terénu. Kurzy doporučujeme všem, kteří si chtějí prohloubit znalosti v oblasti společenských věd, bez ohledu na oborové zázemí, získané znalosti, či profesní preference.
Interdisciplinární charakter ústavu vytváří inspirativní prostředí pro řešení výzkumných a rozvojových projekty na regionální, národní i mezinárodní úrovni.

Vedoucí ústavu
ÚSS FRRMS, tř. Generála Píky 7, 61300 Brno
Kancelář: Z3.26