Akademický senát je 9členný – 6 akademických pracovníků a 3 studenti. Jeho pravomoci, složení, způsob vzniku a pravidla jednání stanoví zákon a volební a jednací řád akademického senátu.

Senátoři se zabývají tématy, která se týkají rozpočtu, řízení fakulty, ústavů a mohou také zastupovat zájmy studentů. Všechna jednání senátu jsou veřejná a na senátory je možné se obracet v případě návrhu, stížnosti nebo jiného problému.

Členové Akademického senátu FRRMS

Předseda
Mgr. Martin Hrabálek, Ph.D.
Místo – předsedkyně
Ing. Radka Redlichová, Ph.D.
Tajemník
PhDr. Martin Petlach, Ph.D.
Členka
doc. PhDr. Dana Hübelová, Ph.D.
Členka
Ing. Alice Kozumplíková, Ph.D.
Člen
Ing. et Ing. Michal Ševčík
Členka
Veronika Říčanová
Člen
Pavel Crha
Člen
Daniel Taraba

Dokumenty AS