Akademický senát je 9členný – 6 akademických pracovníků a 3 studenti. Jeho pravomoci, složení, způsob vzniku a pravidla jednání stanoví zákon a volební a jednací řád akademického senátu.

Senátoři se zabývají tématy, která se týkají rozpočtu, řízení fakulty, ústavů a mohou také zastupovat zájmy studentů. Všechna jednání senátu jsou veřejná a na senátory je možné se obracet v případě návrhu, stížnosti nebo jiného problému.

Členové Akademického senátu FRRMS

Předseda
Mgr. Martin Hrabálek, Ph.D.
Místopředsedkyně
Ing. Radka Redlichová, Ph.D.
Tajemnice
Ing. Alice Kozumplíková, Ph.D.
Členka
PhDr. Dana Hübelová, Ph.D.
Člen
Ing. Vojtěch Tamáš, Ph.D.
Člen
Ing. Mgr. Jiří Čeněk, Ph.D.
Členka
Bc. Eliška Pechancová
Člen
Vít Hrdlička
Člen
Matyas Svigruha

Dokumenty AS