Mendelova univerzita v Brně vydává studentům, kteří studují v prezenční formě, průkaz ISIC. Ten slouží jako průkaz studenta MENDELU a platí také jako mezinárodní studentský průkaz.

 • V rámci přijímacího řízení v aplikaci e-navratka v UIS si budoucí student zvolí typ požadované karty a následně se mu zobrazí informace o úhradě za požadovaný typ karty.
 • V případě, že si požadovanou kartu v aplikaci e-navratka budoucí student nevybere, po zápisu do studia si v systému v UIS v Portálu studenta v aplikaci Objednávka požadovaný typ karty objedná a následně provede úhradu dle instrukcí.
 • Platnost karty ISIC je časově omezená, od 1. 9. daného roku do 31. 12. následujícího roku. Ke konci období platnosti je nutné si požádat o prodlužovací známku.
 • Platný ISIC průkaz studenta MENDELU potvrzuje zápis do aktuálního akademického roku. Není-li karta platná, nelze ji využít v místech, kde je nutné kartou „pípnout“.
 • Chceš-li mít aktuální informace o možných slevách spojených s tvým platným ISIC průkazem, registruj se na www.mujisic.cz.
 • V dalších ročnících studia se ISIC karta prodlouží nalepením prodlužovací známky.
 • Student si v Portálu studenta v aplikaci Objednávka objedná REVALIDACI KARTY a následně provede úhradu dle instrukcí.
 • Studijní referentka mu po on-line úhradě prodlužovací známku vydá na studijním oddělení a také aktualizuje platnost karty v UIS.
 • Prodloužení průkazu se pak přenese do národní databáze platných ISIC/ITIC/ALIVE průkazů, která slouží pro ověření platnosti ISIC u poskytovatelů slev.
V rámci univerzity:
 • ke stravování v menze – po vložení finanční částky na kartu i k úhradě stravy,
 • ke službám Ústřední knihovny a Informačního centra (půjčování knih, skript) – kartu je nutné v knihovně aktivovat,
 • ke vstupu do prostor (učeben) chráněných přístupovým systémem, do kterých má student oprávněný přístup,
 • při vstupu na koleje MENDELU, přičemž na zadní straně karty je nalepen symbol příslušných kolejí, pokud je tam student ubytován,
 • ke vstupu do arboreta, které není jen skvělým místem pro poučení v oblasti botaniky ale i tichým úkrytem, kde se studuje doslova samo. Dá se jím také pohodlně zkrátit cesta z hlavního komplexu budov na Fakultu regionálního rozvoje a mezinárodních studií a zpět.
Mimo univerzitu:
 • k zakoupení zlevněného jízdného nejen v městské a vnitrostátní dopravě, ale i ve světě,
 • k uplatnění slev v rámci ČR i v zahraničí. Jejich soupis najdeš na www.isic.cz.