Service by public notice (unclaimed parcels)

Č. jednací Adresát Věc Zveřejněno
UM/20218/2023-3 Petr Krejcar Sdělení 26. 2. 2024