VÝSLEDKY SÚŤAŽE INOVATÍVNÝCH PROJEKTOV

13. 12. 2016
Dňa 7.12.2016 o 13.00 hod. sa na na pôde  FRRMS Mendelovej univerzity v spolupráci s Ústavom projektového riadenia uskutočnilo odovzdávanie 3 finančných cien pre úspešné projekty študentov, ktoré boli vybrané spomedzi 16 prezentovaných inovatívnych projektov. 

Študenti si ocenenie prebrali z rúk finančného sponzora Ing. Petra Humpolíčka, ředitele společnosti  IDS Advisory s.r.o., dekana FRR MS prof. Dr. Ing. Libor Gregy a vedúceho Ústavu doc. Ing. Pavla Máchala, CSc. Všetkým študentom ďakujeme za veľmi podnetné prezentácie projektov, výhercom blahoželáme a tešíme sa na budúcu spoluprácu.

 

1. cena za projekt

Revitalizace podchodu a zvýšení bezpečnosti-třída Generála Píky, Brno

Bc. Michal Hořínek, Bc. Filip Hylák, Bc. Alena Mikesková, Bc. Viktória Riesová, Bc. Tereza Vyroubalová

2. cena za projekt

Rekonstrukce studijní/relaxační zóny FRRMS

Bc. Hana Kubišová, Bc. Kateřina Líbalová, Bc. Barbora Machučová, Bc. Michal Odložilík, Bc. Kristýna Timková, Bc. Zuzana Veidlichová

3. cena za projekt

Přestavba objektu „Hluchý mlýn“ v třebíčském lesním parku Libušino údolí

Bc. Jan Gaborčík , Bc. Dana Hájková, Bc. Martin Hnízdil, Bc. Jiří Novosád, Bc. Jana Štercová, Bc. Katarína Tibenská 

 

              

Více aktualit

Všechny aktuality