11. ročník mezinárodní vědecké konference „Region v rozvoji společnosti: krize, konflikt, nejistota“ bude věnován vybraným aspektům regionálního rozvoje v kontextu aktuálního vývoje a soudobých společenských výzev. Konference se tedy mj. zaměří na trendy ve vývoji pandemie Covid-19 a rusko-ukrajinského konfliktu, což jsou fenomény, které mají vliv na bezpečnostní, socioekonomické, regionální a demografické aspekty regionálního rozvoje a mezinárodních vztahů. Konference s multidisciplinárním přesahem se bude zabývat nejenom popisem soudobých krizí, konfliktů a nejistot, ale i jejich případnou hlubší analýzou a případnými řešeními.

5. – 6. 5. 2023

HLAVNÍ TÉMATA KONFERENCE

  • Bezpečnostní hrozby a rizika pro ČR (eskalující rusko-ukrajinský konflikt, migrace, kriminalita)
  • Ekosystémové služby (dopad na změny klimatu, snižování chudoby v rozvojových zemích)
  • Komunální a regionální politika (výzvy, trendy, populismus a demokracie)
  • Zemědělská politika (problémy a příležitosti, potravinová bezpečnost)
  • Cestovní ruch v období pandemie Covid-19
  • Socioekonomické aspekty rozvoje regionů (nejistota jako výzva pro podnikání)
  • Globální politické a socioekonomické výzvy (demografické, politické, kulturní a ekonomické aspekty)
Česká republika v hybridní válce: bilance a perspektivy
prof. JUDr. PhDr. Miroslav Mareš, Ph.D.

Brněnský politolog, který se zaměřuje na terorismus, pravicový i levicový extremismus, systémy politických stran v západoevropských zemích a fotbalové chuligánství.
The end of globalization? Other possibilities for the development of the world economy and the position of the Czech Republic in it.
doc. Ing. Ilona Švihlíková, Ph. D.

Česká ekonomka, zaměřuje se na globalizaci a lokální ekonomiku, formulaci hospodářských politik a komoditní trhy.
Prediktory postojů k Rusku a k Západu: komparativní studie na českém a slovenském reprezentativním souboru
Ing. Mgr. Jiří Čeněk, Ph.D.

Odborný asistent na Ústavu sociálních studií FRRMS.
Zabývá se sociální, manažerskou a interkulturní psychologií.
The policy of the Visegrad Group countries towards the war in Ukraine
Dr. Ewelína Kancik-Kołtun

Odborná asistentka Katedy veřejné správy na Fakultě politologie a žurnalistiky Univerzity Marie Curie-Sklodowské v Lublinu. Zabývá se problematikou Visegrádské skupiny, odborně se věnuje různým aspektům demokracie, občanské společnosti, samosprávy a politických stran.

Program konference

Častémavystupující
09:00 – 09:30Registrace účastníkůPřed Aulou FRRMS
09:30-09:50Zahájení konferenceIng. Jiří Schneider, Ph.D.
doc. Josef Smolík, Ph.D.
Mgr. Martin Maleček
Mgr. Michal Ševčík, LL.M.
09:50-10:10Česká republika v hybridní válce: bilance a perspektivyprof. JUDr. PhDr. Miroslav Mareš, Ph.D.
10:10 – 10:30Coffee Break
10:30 – 10:50The end of globalization? Other possibilities for the development of the world economy and the position of the Czech Republic in it.doc. Ing. Ilona Švihlíková, Ph. D.
10:50 – 11:10The policy of the Visegrad Group countries towards the war in UkraineDr. Ewelína Kancik-Kołtun
11:10 – 11:30Prediktory postojů k Rusku a k Západu: komparativní studie na českém a slovenském reprezentativním souboruIng. Mgr. Jiří Čeněk, Ph.D.
11:30 – 12:00Diskuze
12:00 – 13:00Oběd
Častémavystupující
13:00 – 13:15Axiologie konfliktu na UkrajiněPhDr. Petr Krajáč, PhD.
13:15 – 13:30Ukrajina – prostor pro geopolitické hry mocnostídoc. Ing. Dr. Štefan Danics, Ph.D.
13:30 – 13:45Bránící se liberalismus nebo bránící se demokracie?Mgr. Michal Ševčík, LL.M.
13:45 – 14:00Diskuze
14:00 – 14:15Prvé spojené krajské a komunálne voľby v podmienkach Slovenska (Čo tieto voľby priniesli?)PhDr. Jakub Bardovič, PhD.
14:15 – 14:30Krajské volby v Ústeckém kraji: novinky, trendy a příležitosti.PhDr. Daniel Šárovec
14:30-14:45Špecifiká regionálnych volieb a voličského správania v rámci Prešovského samosprávneho kraja.doc. Mgr. Alexander Onufrák, Ph.D.
14:45 – 15:00Diskuze
15:00 – 15:15Coffeebreak
15:15 – 15:30Průnik nedovolených věcí do věznic jako možný bezpečnostní problém.Mgr. Ondřej Kolář, Ph.D.
15:30 – 15:45Management zdraví odsouzených pro rozvoj regionuPhDr. Petr Juříček, Ph.D.
15:45 – 16:00Antiradikalizační politika – od extremismu k delegitimizaci státuPhDr. Štěpán Strnad, Ph.D.
16:00 – 16:15Global Demographic Challenges in the Context of EnvironmentalisticsPhDr. Zuzana Draková, PhD.
16:15 – 16:30Udržitelnost a efektivnost jako klíč k soběstačnosti v produkci cukru a cukrové řepy v ČRIng. Martin Vaněk
16:30 – 16:45Role internetu v otázkách demokracie a svobody v regionu jihovýchodní Asie.Ing. Amar Khairi;
PhDr. Martin Petlach, Ph.D.
16:45 – 17:00Core Labour Standards: Debates New and OldDr. Oldřich Bubák;
PhDr. Josef Kasal, Ph.D., MBA
17:00 – 17:30Diskuze

Kapela WSEDĚ byla založena ve Věznici Kuřim jako vězeňská kapela již před více jak 10 lety. Skupina je sestavena z odsouzených, kteří ve věznici aktuálně vykonávají trest odnětí svobody a jsou hudebně nadaní. Obměna jejich členů probíhá v různých etapách, jak přicházejí noví odsouzení. Původní význam skupiny byl pouze ve smysluplném využíván volného času odsouzených, avšak nyní jezdí skupina i na veřejné produkce. Především s programem „Prevence kriminality“, kdy navštěvuje studenty středních škol a formou prezentace o věznici a hlavně prostřednictvím příběhů odsouzených, jak se do ní dostali, odrazuje mládež od páchaní trestné činnosti, užívání drog či dalších sociálně patologických aktivit.

Častéma
10:00 – 11:00Diskuze u kulatého stolu: závěry konference
11:00 – 12:00Procházka po arboretu MENDELU
12:00Oběd a odjezd účastníků

PRAKTICKÉ INFORMACE

Termíny

Registrace na konferenci21. 4. 2023
Zaplacení vložného26. 4. 2023
Zaslání příspěvku30. 4. 2023

Poplatky

Student (doktorand)1 200 Kč
Účastník – 1 den (5. 5. 2023)2 600 Kč
Účastník – 2 dny (5.-6. 5. 2023)3 250 Kč
Poplatky zahrnují účast, vydání sborníku v el. podobě, oběd první den, občerstvení v průběhu konference formou coffee breaku, večerní raut a druhý den fakultativní výlet. Všichni účastníci obdrží certifikát o účasti.

Registrace

Přihlášení na konferenci probíhá online zde:

Adresa konání

Fakulta regionálního rozvoje a mezinárodních studií
tř. Generála Píky 7
613 00 Brno
Česká republika

MHD: z Hlavního nádraží tramvají č. 9 (směr Čertova rokle), zastávka Bieblova. Z Autobusového nádraží tramvají č. 12 (směr Technologický park) na zastávku Hlavní nádraží a od tam tramvají č. 9 do zastávky Bieblova (směr Čertova rokle).
Autem: parkování je možné na hlídaném parkovišti před fakultou.

Ubytování

Doporučujeme využít ubytování v hotelové části kolejí Akademie. Rezervovat si jej můžete přes booking.com nebo přímo přes Správu kolejí a menz MENDELU.

PŘÍSPĚVKY

Příspěvek je nutno odevzdat přes aplikaci na adrese cirkular.cz/respo.

Akceptované příspěvky budou navrženy k uveřejnění v Conference Proceedings Citation Index přístupném na Web of Knowledge, kde jsou již zařazeny sborníky z předešlých ročníků 2013, 2014 a 2016.
O zařazení sborníku ročníku 2017 a 2018 do této databáze bylo požádáno a dle informací pracovníků WoS hodnocení dosud probíhá.

Formát příspěvku a pokyny pro autory
Akceptovány budou příspěvky ve struktuře vědeckého článku (úvod, cíl, metodika, výsledky, diskuse, závěr, literatura) v českém, slovenském nebo anglickém jazyce.
Každý příspěvek musí obsahovat název, abstrakt a klíčová slova v anglickém jazyce.
Maximální délka příspěvku je 5000 slov.
Šablona ke stažení zde.

Ing. Jiří Schneider, Ph.D.
doc. Dr. Ing. Štefan Danics, Ph.D.
dr. Ewelina Kancik-Kołtun, Ph.D.
doc. PhDr. Alena Kajanová, Ph.D.
prof. JUDr. PhDr. Miroslav Mareš, Ph.D.
doc. PhDr. Jaroslav Mihálik, Ph.D.
doc. PhDr. Alexander Onufrák, Ph.D.
doc. PhDr. Josef Smolík, Ph.D., MBA, LL.M., MSc.
Ing. Veronika Svatošová, Ph.D.
doc. PhDr. Radoslav Štefančík, MPol. Ph.D.

Předseda organizačního výboru: doc. PhDr. Josef Smolík, Ph.D., MBA, LL.M., MSc.
Finanční manažer: BSc. Kateřina Konečná
PR manažer: Ing. Veronika Malá
Technická podpora: Bc. Vít Karber,
IT podpora: Vladimír Konopáč, MBA, MSc.
Tajemník organizačního výboru: Ing. et Ing. Michal Ševčík

Partneři konference:

MČ Brno Sever
Helianthus z. s.
Institut pro kulturu a vzdělávání