Žádost o uznání předmětů se podává buď přes příslušný formulář v Kontaktním centru (v UIS: Osobní administrativa Moje studium Portál studenta Kontaktní centrum) nebo v listinné podobě na studijní oddělení fakulty.

Žádost se podává do konce změn v zápise prvního ročníku. Žádá se o předměty na celou dobu studia. Nežádejte prosím po jednotlivých semestrech.

Kredity z předmětů, které Vám budou uznány, se nepočítají do kreditů nutných pro postup do dalšího semestru, ale odečtou se Vám z celkového počtu kreditů nutných pro zdárné ukončení studia (Bc. 180/ Nmgr. 120)
Je proto nutné si zkontrolovat počty kreditů po uznání a popřípadě si nějaké předměty do zápisu přidat.

Předměty se uznávají v kreditové hodnotě, která jim je určena na FRRMS, klasifikace předmětu zůstává původní.

Omezení uznání:

Uznat lze maximálně 60 procent celkové kreditové hodnoty daného studia. Žádosti, které budu tuto hranici přesahovat, budou zamítnuty.

Nelze uznat předměty od jejichž absolvování uběhlo více než 5 let.

O uznání či neuznání rozhoduje shodnost sylabů.

Předměty ukončené zápočtem nelze uznat za předměty ukončené zkouškou.

Náležitosti žádosti:

V žádosti je nutné vypsat které již absolvované předměty chcete uznat za předměty, které máte na FRRMS ve studijním plánu.

Jako přílohou k žádosti musíte doložit potvrzený výpis předmětů s jejich klasifikací a také potvrzené sylaby předmětů.

Pokud si necháváte uznat předměty absolvované v předcházejícím studiu na FRRMS, tak výpis předmětů ani sylaby dokládat nemusíte.