Studijní pobyty a praktické stáže opět otevřeny

11. 9. 2020
Hlásit se můžete do 18. 9. 2020

Oddělení mezinárodních vztahů a internacionalizace MENDELU vyhlašuje 2. kolo výběrového řízení 2020 na studijní pobyty praktické stáže v rámci programu Erasmus+, bilaterální dohody a Erasmus+ kreditová mobilita.

Hlásit se můžete do 18. 9. 2020

Písemný a ústní jazykový test proběhne v termínu 28. 9. – 8. 10. 2020.

Výsledky VŘ budou vyhlášeny 12. 10. 2020.

Více informací se dočtete tady.

Více aktualit

Všechny aktuality