Přihlaste do CEEPUS programu a studujte v zahraničí!

17. 5. 2021
Možnost hlásit se na krátkodobé nebo semestrální pobyty v programu CEEPUS je otevřená.   Přihlášky do: 10. 6. 2021

 

Až do 10. 6. 2021 je možné se přihlásit na krátkodobé nebo semestrální pobyty v rámci programu CEEPUS.
Studenti mohou na partnerskou univerzitu vyjet na 1-4 měsíce. Na rozdíl od programu Erasmus+ je tento program méně administrativně náročný a flexibilní (délka pobytu, účel pobyt nemusí být nutně spojen s absolvováním celého semestru a minimálního počtu 15 kreditů).


FRRMS nabízí studijní pobyty v rámci sítí CZ-111 (GEOREGNET) a AT-50 (Education Without Frontiers).

Studenti mohou vyjet primárně na univerzity, kde je zajištěno pokrytí stipendiem, nebo na jakoukoliv jinou školu v rámci sítě (zde záleží na poptávce ze strany ostatních zahraničních partnerských univerzit, ale většinou je studentům stipendium schváleno)

 

Pro zimní semestr 2021 jsou pokryty stipendiem následující univerzity:

   Karl-Francenz University Graz, Rakousko – 4 měsíce

   University of Applied Sciences, Burgenland, Rakousko – 2×4 měsíce

   University of Pécs, Faculty of Business and Economics, Maďarsko – 1-3 měsíce

   University of Prishtina, Kosovo – 1-4 měsíce

   Univerza na Primorskem, Koper, Slovinsko – 1-4 měsíce

 

kromě toho lze nad přidělenou kvótu žádat o stipendia na univerzity v rámci sítí CZ-111 a AT-50:

   University of Sarajevo (Faculty of Natural Sciences and Mathematics, Department of Geography)

   University of Mostar (Faculty of Natural Sciences and Humanities, Department of Geography)

   University of Zagreb (Faculty of Science, Department of Geography)

   University of Zadar (Department of Geography)

   Jagiellonian University in Cracow(Institute of Geography and Spatial Management)

   Univesity of Oradea (Dep. of Tourism and Territorial Planning)

   University of Novi Sad (Department of Geography, Tourism and Hotel Management)

   University of Ljubljana (Faculty of Arts)

   University of Maribor (Faculty of Arts)

   University of Prešov in Prešov (Department of Geography and Applied Geoinformatics)

   Constantine The Philosopher University in Nitra (Department of Ecology and Environmental Sciences) 

 

Studenti se mohou přihlásit kromě toho jako tzv. FREEMOVER i na jakoukoliv univerzitu v rámci zúčastněných zemí programu CEEPUS. Podmínkou je, aby daná univerzita (fakulta) byla účastníkem některé ze sítí CEEPUS. 

Podrobné informace o programu CEEPUS a způsobu přihlášení.

Informace o výši stipendií v hostitelských zemích a vlastní přihláška: www.ceepus.info 

 

A co je vlastně CEEPUS?

Jedná se o středoevropský výměnný univerzitní program zaměřený na regionální spolupráci v rámci sítí univerzit. Dohodu o programu CEEPUS podepsaly:Albánie, Bosna a Hercegovina, Bulharsko, Černá Hora, Česká republika, Chorvatsko, Maďarsko, Makedonie, Polsko, Rakousko, Rumunsko, Slovensko, Slovinsko, Srbsko; spolupracuje též Priština-Kosovo a Moldávie

Podmínky účasti na programu
-pro pregraduální studenty od ukončeného druhého semestru, postgraduální studenty a pedagogy vysokých škol

-v rámci sítí vysokých škol nebo individuálně (jako tzv. freemover, přednost však mají stáže v rámci sítí)

-nelze žádat o stipendium do země Vašeho státního občanství

-další podmínky záleží na jednotlivých fakultách Mendelu. Je proto nutné zjistit na zahraničním oddělení dané fakulty, jaké podmínky vyžaduje. 

Délka pobytu a výše stipendia

Long term students: 3 až 4 měsíce (dle požadavků zahraniční univerzity)

Short term students: 1 až 2 měsíce

Stipendium 

Na ubytování a stravování, vypláceno v hostitelské zemi-výše dle jednotlivé země (www.ceepus.info)-cestovní náklady hradí do výše jízdného veřejnou dopravou Mendelu

Přihlášení

Studenti se hlásí výhradně elektronickou přihláškou, která obsahuje nejdůležitější životopisné údaje a motivaci 

 

Bližší informace a konzultace před odesláním přihlášky poskytne dr. Pavel Ptáček (pavel.ptacek@mendelu.cz)

Více aktualit

Všechny aktuality