Partnerství a aktivní institucionální sítě Cyrilometodějské stezky v moravsko-slovenském příhraničí

12. 5. 2018
  Projekt "Partnerství a aktivní institucionální sítě Cyrilometodějské stezky v moravsko-slovenském příhraničí" (Partnerství CMS) reaguje na potřeby zavedení systematického přístupu do rozvoje Cyrilometodějské stezky, jako zásadní podmínky fungování evropské kulturní stezky.  Interreg V-A SK - ČR Evropský fond pro regionální rozvoj    

Vedoucím partnerem projektu je Evropská kulturní stezka Sv. Cyrila a Metoděje, hlavním přeshraničním partnerem Trnavský samosprávný kraj, a partnery MAS Buchlov, Nitranský samosprávný kraj, Slovenský dom Centrope a Mendelova univerzita v Brně zatoupena Fakultou regionálního rozvoje a mezinárodních studií.

Základ, na kterém je projekt postaven, tvoří spolupráce partnerů a jejich odborníků budující 4 nosné pilíře, cíle projektu:

  • Definování tématu stezky v příhraničním území vycházející z kulturního a historického dědictví Velké Moravy;
  • Vypracování Strategie rozvoje Cyrilometodějské stezky v příhraničním území;
  • Posílení sítě partnerů Cyrilometodějské stezky o subjekty veřejného a soukromého sektoru;
  • Aplikace strategie formou pilotních akčních plánů a cílené propagace. Akční plány využívající procesu plánování zdola se zapojením místních obyvatel, subjektů veřejného a soukromého sektoru (cílových skupin) budou podporou podnikání, investic a rozvoje cestovního ruchu v příhraničí

Informace o projektu:

Registrační číslo projektu:MPRV-2017-2320/9889-10, kód výzvy INTEREG V-A SK-CZ/2016/02.
Pracovníci řešitelského kolektivu:Ing. Alice Kozumplíková, Ph.D. (hlavní manažer),
PhDr. Dana Hübelová (asistent hlavního manažera),
Ph.D., Ing. Bc. Radmila Presová, Ph.D. (finanční manažer)
Termín realizace:leden 2017 – prosinec 2019
Celkový rozpočet:453 101,71 EUR
Celková výše dotace:419 446,46 EUR

Více aktualit

Všechny aktuality